Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan, öppet vardagar 8-17
Hitta enhet Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 14-18 år
 2. Kommun:
  Kungsbacka
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Baggium Vård Behandling AB
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Inlärningssvårigheter
 • Psykosocial problematik
 • Trauma
 • Psykisk ohälsa
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Integrationssvårigheter
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Akutplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Studio III
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • MT - Miljöterapi
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Bräckagården Akut HVB

En familjär akutenhet i lantlig miljö med hög flexibilitet för ungdomar med psykosocial problembild eller normbrytande beteende, som är i behov av förändring för att skapa en positiv utveckling. Vi kan med kort varsel ta emot och hämta ungdomar i utsatt läge.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 14-18 år
 2. Kommun:
  Kungsbacka
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Baggium Vård Behandling AB
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Inlärningssvårigheter
 • Psykosocial problematik
 • Trauma
 • Psykisk ohälsa
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Integrationssvårigheter
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Akutplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Studio III
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • MT - Miljöterapi
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A kitchen with a wood floor
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A view of a living room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A door in a room
 • A kitchen with a table in a room
 • A kitchen with a window in a room
 • A kitchen with an island in the middle of a room
 • A small house on a dirt road
 • A house in the middle of a lush green field
 • A kitchen with a wood floor
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A view of a living room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A door in a room
 • A kitchen with a table in a room
 • A kitchen with a window in a room
 • A kitchen with an island in the middle of a room
 • A small house on a dirt road
 • A house in the middle of a lush green field

Lokaler

Bräckagården är ett litet, familjärt boende, beläget på landet utanför Fjärås, cirka 10 km söder om Kungsbacka. Gården ligger lugnt och avskilt med vid utsikt över åkrar och ängar.

På tomten finns en tvåvånings hus med sex platser för pojkar mellan 14 och 18 år. 

Till huset hör en stor trädgård med möjlighet till fotboll, grillning och andra utomhusaktiviteter.

Målgrupp

Bräckagården är en akutenhet för ungdomar med psykosocial problembild eller normbrytande beteende. Vi kan ta emot placeringar med kort varsel, dygnet runt, under årets alla dagar. I utsatt läge kan vi snabbt åka och hämta ungdomarna.

Hit kommer ungdomar med symtom från trauma och relationsstörning som av olika skäl är i behov av förändring för att skapa förutsättningar för en positiv och säker utveckling:

 • Orsaken kan vara normbrytande beteende, havererad skolgång, droganvändning eller kriminellt beteende.
 • Det kan bero på psykisk ohälsa, antingen hos ungdomen själv eller hos den eller de vuxna som har ansvar för ungdomens trygghet och säkerhet.
 • Ungdomen kan befinna sig i en negativ miljö med risk för destruktiv utveckling.
 • Det kan ha sin orsak i hedersproblematik, varför ungdomen behöver en skyddsplats.
 • Det kan också bero på att en pågående behandlingsinsats av något skäl hastigt avslutats.

Här finns också möjlighet att pröva om boende i en stödlägenhet kan vara nästa steg mot ett självständigt liv.

Vi kan erbjuda kompletta utredningar genom extern partner. Vi kan dessutom göra funktionsbedömningar med hjälp av en intern legitimerad arbetsterapeut, som leder till en rekommendation av lämplig nästa insats.

Behandling

Syftet med vistelsen på Bräckagården är att hjälpa ungdomarna att se alternativ som gör det enklare för dem att göra positiva val.

Vi utgår vi från en miljöterapeutisk ansats och ett lösningsfokuserat förhållningssätt med social träning utifrån ADL. Personalen arbetar med ett lågaffektivt bemötande och en hög symtomtolerans, vilket sänker stressnivåerna och ökar ungdomens upplevelse av trygghet. Redan vid ankomst skapas en konstruktiv och icke-dömande atmosfär och en känsla av sammanhang och delaktighet. Behandlingsmetoderna har primärt inriktning på relationer.

Under utredningens gång ges ungdomarna stöd, struktur och trygghet genom en kombination av behandlingssamtal, aktiviteter och praktiska uppgifter. En strukturerad vardag med regelbundna rutiner gör tillvaron förutsägbar och en fungerande dygnsrytm möjliggör återgång till skola eller praktikplats i nästa steg. Strukturen skapas individuellt utifrån varje ungdoms behov och funktionsnivå, som mäts regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Vi ser ungdomens nätverk som en viktig resurs i behandlingen. Därför arbetar vi med att involvera vårdnadshavare, familj, god man/SFVH och andra viktiga stöd och förebilder i förändringsarbetet.

Hos oss stannar man tills det har skapats en planering om insatser i nästa steg, till exempel familjehem, HVB med behandlingsinriktning eller SIS. Vid stödboende kan vi erbjuda boende i Humanas stödlägenheter i Göteborg och Varberg.

Visa mer

Skola och aktiviteter

Skolgång är inte alltid aktuell vid våra akuta, korta placeringar. I stället försöker vi aktivera och skapa struktur genom olika samhällsnyttiga uppgifter några dagar i veckan, som matlagning, trädgårdsarbete och att hålla rent och snyggt kring huset.

Vi har även olika forum för insikter i ungdomens problematik, värdegrundsfrågor och livskunskap.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt. Nattetid finns två sovande jour. Vaken natt sätts in vid behov.

De som arbetar på Humanas HVB har en gedigen erfarenhet av unga i svåra livssituationer, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 14-18 år
 2. Kommun:
  Kungsbacka
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Baggium Vård Behandling AB