Hem

Kontaktuppgifter

Several lamps

Fakta

 1. Målgrupp:
  Unga vuxna från 16 år
 2. Kommun:
  Stockholm
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  21
 5. Bolag:
  Humana Familjestödsgruppen AB, 556699-8182
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Ensamkommande
Problematik
 • ADHD
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Normbrytande beteende
 • Integrationssvårigheter
 • Skydd
 • Avhoppare
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Stödboende
 • Förstärkt stödboende
Metod, insats och utredning
 • ERASOR
 • PATRIARK-V2, SARA och/eller Check-15
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • rePULSE
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • Kriminalitetsprogram B12
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • Sol 4 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Sverige

Stockholm Stödboende

Vi har stor vana vid ungdomar med olika bakgrund och behov av psykosocialt stöd. Vi kan även erbjuda förstärkt stödboende. Vi jobbar efter Humanas kvalitetsmanual ”Tryggstöd” och lägger stor vikt vid att matcha vårt team med var och ens förmågor och intressen.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Unga vuxna från 16 år
 2. Kommun:
  Stockholm
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  21
 5. Bolag:
  Humana Familjestödsgruppen AB, 556699-8182
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Ensamkommande
Problematik
 • ADHD
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Normbrytande beteende
 • Integrationssvårigheter
 • Skydd
 • Avhoppare
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Stödboende
 • Förstärkt stödboende
Metod, insats och utredning
 • ERASOR
 • PATRIARK-V2, SARA och/eller Check-15
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • rePULSE
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • Kriminalitetsprogram B12
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • Sol 4 kap. 1

Bostäderna

Stockholm Stödboende erbjuder fullt utrustade och möblerade lägenheter runt om i Stockholm, bland annat i Sollentuna, Flemingsberg och Södermalm. Sex av dessa finns i Enskede i en byggnad som också fungerar som bas för verksamheten med kontor för personalen. Alla lägenheter har nära till kollektivtrafik.

Målgrupp

Stockholm Stödboende vänder sig till ungdomar från 16 år med behov av psykosocialt stöd. Vi är vana att ta emot unga med olika bakgrund, till exempel svåra uppväxtförhållanden, eget tidigare missbruk, kriminalitet och trauman, ofta med diagnoser. Stödboendet kan vara ett fristående placeringsalternativ eller fungera som en övergång från annan vård utanför det egna hemmet, till exempel HVB, SIS eller familjehem.

För att kunna bo i ett av våra stödboenden behöver ungdomen vara tillräckligt självständig för att klara sig själv utan daglig tillsyn. För ungdomar med komplex problematik som är i behov av mer omfattande stöd och även behandling i någon form kan vi erbjuda förstärkt stödboende.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU.

Arbetssätt

Inför en placering arbetar vi tillsammans med den unge, eventuell familj och socialtjänst fram en målstyrd genomförandeplan som anger ramen för arbetet.

Ett team om två personer ansvarar för arbetet: en ungdomspedagog, som finns i den unges miljö och sköter den dagliga kontakten, samt en samordnare, som håller i helheten, följer upp planen, dokumenterar och sköter kontakten med socialtjänsten. Vi lägger stor vikt vid att matcha teamet med den unges förmågor och intressen så att det kan uppstå en stark allians.

Mycket av arbetet utgörs av färdighetsträning i vardagen och motiverande samtal för att ge praktiskt och känslomässigt stöd inom olika livsområden. En nyckel är att hjälpa den unge att hitta egen motivation för att till exempel gå i skolan och sköta ett hem.

Vi jobbar aktivt med att inkludera det sociala nätverket, för att öka dess förmåga att fortsätta stötta den unge efter flytt från stödboendet. Om det saknas ett fungerande nätverk, till exempel om ungdomen flyttat hit från annan ort, hjälper vi till att etablera nya sociala kontakter. Vi har också möjlighet att ta på oss uppgiften att genomföra familjesamtal.

Eftersom vi kan erbjuda många former av öppenvård inom Humana så finns möjligheten att stärka upp stödet vid behov, tillfälligt eller långvarigt.

Stockholm Stödboende erbjuder även förstärkt stödboende för ungdomar med komplex problematik som är i behov av omfattande stöd och även behandling i någon form. Där jobbar vi med ett utökat team med kompetens inom bland annat samtalsterapi, kriminalitetsprogram och rePULSE.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Som första aktör i Sverige har Humana utvecklat en manual, Tryggstöd, som beskriver arbetssätt och metoder för våra stödboenden i syfte att höja kvalitet, göra klienten mer delaktig samt lyfta friskfaktorer och minska riskfaktorer.

Målet för vårt arbete är att den unge ska kunna ta ett tryggare kliv in i vuxenvärlden, med en välfungerande vardag, skola eller annan sysselsättning, ett stödjande socialt nätverk och en meningsfull fritid.

Sysselsättning och aktiviteter

En fungerande sysselsättning – skola, praktik eller jobb – är ett centralt verktyg för att skapa struktur i vardagen och motivation till egen utveckling. Saknar den unge sysselsättning vid ankomst till oss så hjälper vi till att ordna det.

Därutöver stöttar vi den unge i att utveckla en aktiv fritid. Vi försöker lösa de individuella önskemålen och underlätta deltagandet, till exempel genom att skjutsa till aktiviteterna. Inom de vanligaste intressena, till exempel gym och ridning, har vi etablerade samarbeten. Mindfulness och yoga erbjuder vi med egna resurser.

Gruppaktiviteter ordnas regelbundet – allt från biobesök till pedagogisk matlagning. En populär aktivitet är öppet hus med läxhjälp, som vi ordnar veckovis på basen i Enskede.

Personal

Personal finns att tillgå på telefon dygnet runt. Vår beredskapsjour säkerställer att vi vid behov infinner oss i den unges lägenhet inom en timme dygnet runt – en god trygghet för både den unge och socialtjänsten.

Majoriteten av vår personal är socionomer eller beteendevetare, med spetskompetens inom bland annat skyddsplaceringar, psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF).

Bland personalen talas bland annat svenska, engelska och tigrinja.

Adress

Sverige

Fakta

 1. Målgrupp:
  Unga vuxna från 16 år
 2. Kommun:
  Stockholm
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  21
 5. Bolag:
  Humana Familjestödsgruppen AB, 556699-8182

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

A person wearing glasses and smiling at the camera

Josefine Azrang

Placeringskoordinator