Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier
Stockholm

Fakta

 1. Målgrupp:
  16 och uppåt
 2. Kommun:
  Stockholm
 3. Boendeform:
  Stödboende och öppenvård
 4. Antal platser:
  41
 5. Bolag:
  Familjestödsgruppen
Region
 • Hela Svealand
 • Östra Svealand
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Transsexualitet
Län
 • Stockholm
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier/depressioner
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kost och vikt
 • Kriminalitet
 • Migrationsrelaterad stress
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Somatisk problematik
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • Stödboende
Övrigt
 • Öppenvård
 • Skyddat boende
Metod och insats
 • BBIC
 • Connect
 • rePULSE
 • Lågaffektivt bemötande
 • Ett hem att växa i
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • SoL 7 kap. 1 § p. 4 – Öppenvård och dagverksamhet
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LVU
Bolag
 • Familjestödsgruppen i Sthlm

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Stockholm Stödboende

Familjestödsgruppen erbjuder stödboende i olika former i Stockholm, för ungdomar och unga vuxna som av olika skäl inte kan bo hos sin ursprungsfamilj, eller som kanske inte har sin familj i Sverige. Vi erbjuder även öppenvård i olika former såsom familjebehandling, kontaktpersoner och är duktiga på att få till de lösningar som behövs utifrån det individuella behovet.

Fakta

 1. Målgrupp:
  16 och uppåt
 2. Kommun:
  Stockholm
 3. Boendeform:
  Stödboende och öppenvård
 4. Antal platser:
  41
 5. Bolag:
  Familjestödsgruppen
Region
 • Hela Svealand
 • Östra Svealand
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Transsexualitet
Län
 • Stockholm
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier/depressioner
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kost och vikt
 • Kriminalitet
 • Migrationsrelaterad stress
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Somatisk problematik
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • Stödboende
Övrigt
 • Öppenvård
 • Skyddat boende
Metod och insats
 • BBIC
 • Connect
 • rePULSE
 • Lågaffektivt bemötande
 • Ett hem att växa i
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • SoL 7 kap. 1 § p. 4 – Öppenvård och dagverksamhet
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LVU
Bolag
 • Familjestödsgruppen i Sthlm

Om oss

Vi erbjuder stödboende för ungdomar och unga vuxna i åldern 16 år och uppåt. Det är unga med behov av psykosocialt stöd där den enskildes bakgrund kan se väldigt olika ut. Ungdomen kan ha en historia av svåra uppväxtförhållanden, eget tidigare missbruk eller kriminalitet, hedersrelaterat våld och förtryck och /eller behov av skydd.

Vi erbjuder även förstärkt stödboende för ungdomar med komplex problematik som är i behov av omfattande stöd och även behandling i någon form.

Läs mer om förstärkt stödboende

Det huvudsakliga syftet med stödboendet är att förbereda ungdomen inför ett självständigt boende. Stödboende kan vara ett fristående placeringsalternativ eller fungera som utsluss efter annan vård utanför det egna hemmet.

En placering i Humana Familjestödsgruppens stödboende innebär att den unge bor i en egen lägenhet samt får praktiskt och känslomässigt stöd inom olika livsområden. För att kunna bo i ett stödboende krävs att ungdomen är tillräckligt självständig och klarar sig själv utan daglig tillsyn. Vid behov av stöd och hjälp finns personal att tillgå dygnet runt på telefon samt vid behov även på plats.

Målet med insatsen är att ungdomen ska kunna ta ett tryggare kliv in i vuxenvärlden med allt vad eget ansvar och självständighet innebär.

Ungdomen har en kontaktperson som hen träffar varje vecka samt en samordnare som håller i ramarna och kontakten med socialtjänsten. Antalet träffar med kontaktpersonen samt vad timmarna ägnas åt är individuellt anpassade utifrån en upprättad genomförandeplan. Personal i stödboendet arbetar med färdighetsträning i vardagen som även inkluderar samtalsstöd. Våra kontaktpersoner har spetskompetens bland annat gällande NPF, problematisk skolfrånvaro, psykisk ohälsa samt språkkompetens.

Då vi även kan erbjuda andra former av öppenvård så finns möjligheten att stärka upp stödet till ungdomen vid behov - antingen tillfälligt eller långvarigt.

Inför en placering arbetar samordnare tillsammans med ungdom/familj samt socialtjänst fram en målstyrd genomförandeplan som anger ramen för det gemensamma arbetet. Det sociala nätverket är oerhört viktigt och Humana kan
även erbjuda familjesamtal vid behov.

Humana Familjestödsgruppens styrka är att vi har lång erfarenhet och kompetens av att bedriva stödboende och även möjlighet att forma insatser utifrån specifika önskemål och behov. Familjestödsgruppens stödboende består
till största del av enskilda lägenheter runtom i Stockholm. Lägenheterna är fullt utrustade och modernt möblerade, samt nära kollektivtrafik.

Viktiga pusselbitar i stödboendet är:

 • Kontaktperson
 • Samordnare
 • Journummer
 • Gemensamma aktiviteter
 • Läxhjälp
 • Fritidssysselsättning
 • Färdighetsträning
 • Samhällsinformation
 • Motiverande samtal
 • Medverkan i kontakter med myndigheter

Målet är att den unge ska:

 • Ha en välfungerande vardag
 • Fungera i skola eller annan sysselsättning
 • Hantera sin ekonomi
 • Ha ett socialt nätverk
 • Ha en meningsfull fritid
Visa mer

Fakta

 1. Målgrupp:
  16 och uppåt
 2. Kommun:
  Stockholm
 3. Boendeform:
  Stödboende och öppenvård
 4. Antal platser:
  41
 5. Bolag:
  Familjestödsgruppen