Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Fyren Stödboende

Vi välkomnar ungdomar och unga vuxna som är relativt självständiga, men ännu inte redo för ett helt eget boende. De behöver tryggheten i tillgång till personal för att kunna ta det sista steget ut i vuxenlivet.

 1. Bolag
  Skellefteå Stöd & Behandling
 2. Kommun
  Skellefteå
 3. Ålder
  16 och uppåt
 4. Kön
  Flickor och pojkar
 5. Antal platser
  11
 6. Placeringsform
  Stödboende

Skelleftehamnsvägen 206
932 35 Skellefteå
Telefon: 0910-311 50

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Unga 13-21 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
Problematik
 • Migrationsrelaterad stress
 • Relationsproblem/-störningar
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
Boenden
 • Stödboende
Region
 • Hela Norrland
 • Övre Norrland
Län
 • Västerbotten
Metod och insats
 • Integro program
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
Bolag
 • Skellefteå Stöd & Behandling
Se filmen om Lotsen

Om oss

Vi erbjuder stödboende för ungdomar och unga vuxna i åldern 16 år och uppåt. Det är unga med behov av psykosocialt stöd där den enskildes bakgrund kan se väldigt olika ut. Ungdomen kan ha en historia av svåra uppväxtförhållanden, eget tidigare missbruk eller kriminalitet, hedersrelaterat våld och förtryck och /eller behov av skydd.

Vi erbjuder även förstärkt stödboende för ungdomar med komplex problematik som är i behov av omfattande stöd och även behandling i någon form.

Läs mer om förstärkt stödboende

Fokus ligger på att få vardagsrutiner att fungera, visst ADL-stöd ges utifrån individens behov. Vi hjälper till i kontakter med sjukvård, skola och andra myndigheter, med målet att man ska klara detta på egen hand efter boendetiden.

Varje ungdom får en kontaktperson som den unge primärt får stöd av och har kontakt med. Kontaktpersonen lägger tillsammans med ungdomen upp en plan utifrån vårdplan och ungdomens uttryckta stödbehov, både på kort och lång sikt. Kontaktpersonen finns utöver inplanerade möten även tillgänglig via telefon. När kontaktpersonen är ledig turas vi om med beredskapen, så att det alltid är kända röster som svarar i telefon och kända ansikten som kommer och hjälper till vid mer akuta behov.

Fyrens ungdomar får busskort för att främja självständighet och eget ansvar för både skolgång och fritidssysselsättningar.

Vi har få gemensamma aktiviteter, då vi istället uppmuntrar vi den unge att komma igång med egna fritidssysselsättningar. Till exempel erbjuder vi bidrag på 50 % av kostnaden för en återkommande aktivitet.

Fyrens stödboende består av enskilda lägenheter och ligger ca 1,5 mil från centrala Skellefteå med närhet till mataffär och kollektivtrafik. Lägenheterna är fullt utrustade och modernt möblerade. 
Vi talar utöver svenska även engelska och dari.

Placeringsförfrågan

Se filmen om Alma och Jasmin

Träffa Alma som är 18 år och bor på ett av våra stödboenden. Du får också möta Jasmin som arbetar som ungdomspedagog.