1. Du är här: Hållbarhet - Vårt bidrag

Hållbarhet - Vårt bidrag

Tillbaka till om humana

Varje år hjälper Humana över 7000 kunder och klienter till ett bättre liv. Det är vår kärnverksamhet och givetvis vår viktigaste insats för en positiv samhällsutveckling. 

Humana är stolt vinnare av AllBrightpriset

Den 27 november 2017 presenterades Humana som vinnare av AllBrightpriset 2017. Humana är en av Sveriges största privata arbetsgivare och dessutom inom vård- och omsorgsbranschen som traditionellt är kvinnodominerad. Det finns på Humana en majoritet kvinnor bland medarbetare, i högsta ledning och koncernledning. Jag är oerhört stolt över att vårt aktiva jämställdhetsarbete premieras på detta sätt, säger Humanas vd Rasmus Nerman.

Läs mer

Våra hållbarhetsområden

Vi har bestämt vilka hållbarhetsområden som är mest relevanta för oss utifrån att Humana är ett företag som bedriver omsorg med människor i fokus – 7 000 kunder och 15 000 medarbetare. Vår inställning och våra målsättningar är presenterade i respektive policyområde.

Kort sagt, som nordisk aktör med verksamhet inom omsorgens alla segment vill Humana ta en aktiv roll i samhället och aktivt bidra till att säkerställa en hållbar välfärd.

Våra initiativ

Som en ansvarstagande samhällsaktör vill vi bidra till en bättre kvalitet, både i den offentliga och privata omsorgssektorn. Det gör vi genom kontinuerligt kvalitets- och utvecklingsarbete i vår egen kärnverksamhet, men också genom att till exempel samverka i forskningsprojekt inom våra kompetensområden.

Vi vill driva utvecklingen av en evidensbaserad praktik och fortlöpande sätta en högre standard på omsorgstjänsterna i samhället. Och som arbetsgivare till tusentals medarbetare har vi ett stort ansvar för och möjlighet att bidra till ökad mångfald och inklusion i vårt samhälle.