På Humana strävar vi efter att finna glädje, engagemang och ansvar i allt vi gör. Vi vill att alla ska känna sig sedda, välkomma och vara respekterade oavsett bakgrund. En inkluderande kultur och arbetsmiljö helt enkelt. För att utveckla hur vi arbetar testar vi under hösten verktyget Clusjion.

Clusjion ska hjälpa oss att fånga både subtila händelser och uppenbara trakasserier eller diskriminerande beteenden. Som medarbetare kan man genom Clusjion anonymt rapportera och påtala sådant som avviker från det som är acceptabelt.

Medan man använder Clusjion ökar medvetenheten kring hur man agerar inkluderande, samtidigt som man lär sig av varandras upplevelser. Eftersom alla i organisationen tar del av resultatet delas även ansvaret för att skapa förändring. Fokus ligger inte på individuella händelser utan på hur vi kan identifiera mönster eller strukturer som kan behöva rättas till. Tillsammans kan vi växa.

Här kan du läsa mer om Clusjion: https://www.clusjion.se/

Loggan till Clusjion