1. Du är här: Avvikelsehantering

Avvikelsehantering

Tillbaka till kvalitet

På Humana uppmuntrar vi våra medarbetare att rapportera in både avvikelser och förbättringsförslag för att kunna utveckla och förbättra verksamheten.

En avvikelse är antingen en händelse som medfört skada för kunden/klienten eller ett tillbud, alltså en händelse som hade kunnat medföra skada.

Det är svårt att avgöra hur många avvikelser som är optimalt för en verksamhet. Ett högt antal avvikelser kan betyda att verksamheten inte fungerar optimalt, men det kan också betyda att verksamheten är mycket noggrann med att rapportera sina avvikelser. Det viktiga är att det finns en tillåtande attityd och att alla avvikelser uppmärksammas, analyseras och diskuteras på arbetsplatsen. Vi informerar nyanställda och påminner regelbundet om rapporteringsskyldigheten.

De avvikelser som inkommer till verksamheten registreras i ett system där samtliga medarbetare lätt kan dokumentera händelseförlopp, analys, åtgärder och uppföljning. Kvalitetsutvecklarna kan bidra med kunskap om lagstiftning och allmänna råd samt snabbt sammankalla de personer som bör kopplas in i ärendet.

Vi följer månadsvis upp både antal avvikelser och karaktären på dem tillsammans med att vi säkerställer att vi arbetar på ett korrekt sätt med dessa.

Individ och familj

 • Avvikelser:
  år 2015 – 2 507 stycken
  år 2016 – 3 275 stycken
 • Förbättringsförslag:
  år 2015 – 324 stycken
  år 2016 – 302 stycken
 • Riskanalyser:
  år 2015 – 76 stycken
  år 2016 – 130 stycken
 • Utredning Lex Sarah:
  år 2015 – 38 stycken
  år 2016 – 71 stycken
 • Anmälda Lex Sarah:
  år 2015 – 14 stycken
  år 2016 – 13 stycken
 • Anmälda Lex Maria:
  år 2015 – 7 stycken
  år 2016 – 9 stycken
 • Händelseanalyser:
  år 2015 – 14 stycken
  år 2016 – 15 stycken

Personlig assistans

Under 2016 gjorde vi tio lex Sarah-anmälningar. Ingen av de anmälningar där IVO fattat beslut renderade några vidare krav på åtgärder.

Äldreomsorg

 • Avvikelser:
  år 2015 – 5 380 stycken
  år 2016 – 5 217 stycken
 • Klagomål/synpunkter:
  år 2015 – 174 stycken
  år 2016 – 217 stycken
 • Utredning lex Sarah:
  år 2015 – 29 stycken
  år 2016 – 25 stycken
 • Anmälda lex Sarah:
  år 2015 – 7 stycken
  år 2016 – 7 stycken
 • Utredning lex Maria:
  år 2015 – 5 stycken
  år 2016 – 5 stycken
 • Anmälda Lex Maria:
  år 2015 – 3 stycken
  år 2016 – 5 stycken

Kontakta oss

Hälso- och sjukvård