1. Du är här: Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård i Humana

Tillbaka till kvalitet

En central hälsosjukvårdsenhet har bildats för att utveckla och öka kvaliteten i hälso- och sjukvårdsinsatserna. Den samlar koncernens medicinskt ansvariga sjuksköterskor. Vilka ansvarar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet. Under året har vi framgångsrikt minskat antalet läkemedelsavvikelser inom koncernen genom att ha introducerat digital signering av läkemedel.

Hälso- och sjukvård