1. Du är här: Kvalitet i Humana

Kvalitet i Humana

Tillbaka till kvalitet

Humana quality model

För att mäta kvaliteten inom koncernen och även kunna jämföra olika verksamheter och se förändring över tid har vi tagit fram Humana quality model, HQM. Modellen bygger på två parallella angreppssätt: kvantitativa nyckeltal som bildar ett index, HQI samt klientens individuella plan där fokus ligger på personliga mål som styr insatsen. Båda perspektiven är lika viktiga för att skapa en helhetsbedömning av kvaliteten. Ambitionen är att redovisa utvecklingen varje kvartal i samband med Humanas kvalitetsrapport. Den kvantitativa delen bygger på sju parametrar som mäts på en skala 1-100 där varje område har specifika mål. På så vis blir indexet ett styrmedel för verksamheten. Samtidigt är det ett sätt att enkelt och transparant redovisa hur respektive del av företaget "mår".

Senare i vår kommer hela modellen att presenteras här.

Kontakta oss