Kvalitetsledningssystem

Tillbaka till kvalitet i humana

Humanas kvalitetsledningssystem Parus (Process, Aktivitet, Rutin, Uppföljning, Samverkan) är uppbyggt utifrån SOSFS 2011:9 samt anpassad efter ISO 9001:2015.

ISO standarden är uppbyggd utifrån forskning om de principer som kännetecknar framgångsrika företag.

Dessa principer är:

  • Kundfokus
  • Ledarskap
  • Medarbetarnas engagemang
  • Processinriktning
  • Förbättring
  • Faktabaserade beslut
  • Relationshantering

Parus beskriver vår lednings- och huvudprocess samt våra stödprocesser. Varje process har ansvarig processägare. Samtliga processer mäts och övervakas regelbundet. Genom olika rapporter för att kunna fungera optimalt och följer processmetodiken "Plan, Do, Check, Act". Parus är byggt utifrån de ledningssystem som respektive affärsområde hittills har arbetet utefter. Individ och familj har under 2016-17 genomgått en ISO-revision och har certifikat för ledningssystemet på de flesta enheter.

Kontakta oss

Hälso- och sjukvård