1. Du är här: Kvalitetsmål

Vara den självklara utföraren av omsorgstjänster för kunder, klienter och beställare med höga kvalitetskrav.

Fyra målområden

För att leva upp till målsättningen har vi valt fyra strategiska målområden:

  • Kvalitativ verksamhet, innebär att Humana ska bidra till en ny, och högre standard inom de segment Humana är verksamt inom.
  • Attraktiv arbetsgivare, Humana ska vara branschens mest attraktiva arbetsgivare och bidra till status och intresse för att jobba inom omsorgsbranschen.
  • Långsiktig och uthållig tillväxt, innebär att Humana ska fortsätta att växa både organiskt och genom förvärv.
  • Ansvarstagande samhällsaktör, Humana ska vara ett modernt omsorgsföretag och en viktig del av nordisk välfärd. Humana ska sprida kunskap och medvetenhet, påverka i branschfrågor samt agera motor för mångfald, jämställdhet och inklusion.

Kvalitetsmål 2017

  • Humana skall införa ett koncerngemensamt och branschledande kvalitetsledningssystem under 2017
  • Samtliga verksamheter skall genomföra en regelbunden nöjd kund/klient undersökning under 2017
  • >40% av Humanas medarbetare skall ha genomgått en utbildning inom Humana Akademin
  • Ta fram förslag på HQI (Humana Quality Index) som kan påvisa kvalitet i hela koncernen genom att väga samman kvalitetsmått från våra olika verksamheter

Kontakta oss

Hälso- och sjukvård