1. Du är här: Kvalitetsorganisation

Kvalitetsorganisation

Tillbaka till kvalitet

Humanas kvalitetsgrupp består av kvalitetschefer från alla affärsområden och leds av Humanas kvalitetsdirektör. I vår centrala kvalitetsorganisation arbetar totalt 30 medarbetare.

Deras uppgift är att säkerställa att våra verksamhetsområden har de verktyg och system de behöver och att kompetensutveckling och kunskapsöverföring mellan enheter, verksamhetsområden och länder fungerar väl. Kvalitetsorganisationen rapporterar till ledning och styrelse på månatlig basis.

Individ och familj

Kvalitetsorganisation består av 5 personer som arbetar övergripande med kvalitets- och utvecklingsfrågor. I denna grupp ingår kvalitetschef, bitr. kvalitetschef, sakkunnig i tillsyns och tillståndsfrågor, arkivarie samt IT Support o Utvecklingsansvarig. Utöver dessa personer finns 9 kvalitetsutvecklare som arbetar i affärsområdets fyra divisioner.

Personlig assistans

Kvalitetsorganisationen består av en kvalitetschef och fem kvalitetsutvecklare som arbetar i varsin region med kvalitets- och utvecklingsfrågor. Kvalitetsutvecklarna är också kundombud till vilka våra kunder kan höra av sig om man inte är nöjd med den tjänst som vi levererar. Vid komplexa avvikelser eller inkomna klagomål kallar kvalitetsutvecklaren ett team av experter inom olika områden till ett möte som vi kallar "Polstjärnan".

Äldreomsorg

Kvalitetsorganisationen består av kvalitetschef och två kvalitetsutvecklare. Ledningen arbetar aktivt för att göra medarbetarna på alla nivåer delaktiga i kvalitetsarbetet. Medarbetare i verksamheterna utses och kompetensutvecklas för att verka som kvalitetsombud. Protokollförda kvalitetsråd äger rum minst 4 gånger per år (som bl.a. hanterar inkomna klagomål, synpunkter och avvikelser).

Norge

Kvalitetsorganisationen består av en kvalitetschef och 5 kvalitetsutvecklare. Staben har ansvar för att övervaka och utveckla kvaliteten i alla divisioner i nära samarbete med chefer.

Kontakta oss

Hälso- och sjukvård