1. Du är här: Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål

Tillbaka till kvalitet

Precis som avvikelser är även synpunkter och klagomål som inkommer en viktig del av vårt förbättringsarbete.

De flesta klagomål som inkommer är från kunder eller anhöriga till kunder. Vi strävar alltid efter att bli bättre på det vi gör och att alla i vår verksamhet behandlas med respekt. Vi är måna om att våra kunder får den omsorg de har rätt till. Därför är det ovärderligt för oss att få in synpunkter och åsikter på våra verksamheter.

Här kan du lämna din synpunkt eller ditt klagomål


Personlig assistans

Våra kunder och medarbetare inom personlig assistans kan även vända sig till de regionala kundombuden med synpunkter och klagomål.

Här når du ditt närmaste kundombud:

Växel: 08-599 299 00
E-post: synpunkt@humana.se


 

Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktionen är endast till för Humanas anställda. Funktionen är inte till för att anmäla mindre förseelser eller för att framföra missnöje och klagomål.