1. Du är här: Systematiskt förbättringsarbete

Systematiskt förbättringsarbete

Tillbaka till kvalitet

Vi på Humana har alltid drivits av utveckling och en vilja att kunna erbjuda våra kunder en förbättrad tjänst och vardag. Just detta är vad det systematiska förbättringsarbetet handlar om.

Systematisk förbättringsarbete

Vi följer upp, utvärderar och förändrar vår verksamhet kontinuerligt. Förutom att vi förändrar vår verksamhet med hjälp av egenkontroller (bedrivs i verksamheten), riskanalyser, rapportering av förbättringsförslag och avvikelser så ger våra internkontroller (bedrivs av kvalitetsavdelningen) samt extern tillsyn och kvalitetsrevision goda möjligheter till förbättring av verksamheten.

Grunden till utveckling är att veta sitt nuläge och vad våra kunder har behov av. I Personlig assistans arbetar vi med två olika verktyg; genomförandeplan och samarbetsplan. Genomförandeplanen beskriver hur assistansen ska genomföras och vilka mål den enskilde har. Samarbetsplanen beskriver vilka förväntningar den enskilde har på oss som assistansanordnare.

Egen- och internkontroll

Humana utövar egen- och internkontroll med den frekvens och i den omfattning som krävs för att kunna säkra verksamhetens kvalitet. Genom dessa mäter vi kvalitet både i huvud- och stödprocesser. Om egen-och internkontroll eller utredning av avvikelser skulle visa att en verksamhet inte når upp till de krav och mål som finns, vidtas de åtgärder som krävs för att säkerställa verksamhetens kvalitet.

Vi arbetar med egenkontroll på flera plan inom Personlig Assistans. Våra kund- och assistentansvariga har möjlighet att i realtid göra en egenkontroll på sitt eget arbete där de kan se andel av deras kunder som har en genomförandeplan, om de besökt kunderna i tillräckligt stor omfattning, skyddsronder, vilka assistenter som behöver förnya sin delegering mm. Kvalitetsavdelningen gör månatligen en kvantitativ internkontroll där vi följer upp arbetet med avvikelser, genomförandeplaner, introduktionssamtal, synpunkter och klagomål. Kvalitetsavdelningen gör även regelbundna internkontroller som utgår från en riskanalys för varje process.

Allt fler av medarbetarna inom Individ och familj rapporterar in avvikelser och förbättringsförslag. Dessutom gör kvalitetsavdelningen riskanalyser. Detta bidrar till att vi ständigt utvecklar och förbättrar verksamheten.

Antal intern och externkontroller i Individ och familj
Antal intern och externkontroller i Individ och familj
 

Kontakta oss

Hälso- och sjukvård