1. Du är här: Mer om Humana

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag med uppgift att ge människor ett bra liv.

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag med uppgift att ge människor ett bra liv. Humana erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service. I Sverige är Humana marknadsledande inom individ- och familjeomsorg och personlig assistans. I Norge och Finland är Humana den näst största utföraren inom individ- och familjeomsorg och i Norge även inom personlig assistans. Sedan 2018 bedriver Humana även en mindre verksamhet i Danmark.

Årsredovisningen 2018 (pdf-fil)

Porträttbild på Rasmus Nerman, Humanas vd

Ett stabilt 2018 öppnar för nya möjligheter

Vi har åstadkommit otroligt mycket under 2018 och vi har använt oss väl av de förutsättningar vi skapade föregående år för att fortsätta växa och kunna ge fler människor ett bättre liv.

Läs hela vd-ordet

Våra verksamhetsområden

Individ & Familj

Humana erbjuder en unik vårdfläta med specialistkompetens i form av boende, vård och behandling i egen regi för individer med psykosocial problematik och psykisk ohälsa. Vi erbjuder även särskilda boenden enligt LSS både på entreprenad och i egen regi.

Andel av koncernens intäkter:

32%

Personlig Assistans

Humana erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning med ambitionen att leva ett liv som andra. Våra kunder är i alla åldrar och finns runtom i 250 olika kommuner i Sverige.


Andel av koncernens intäkter:

40%

Äldreomsorg

Humana bedriver äldreomsorg genom äldreboenden, antingen i egen regi eller på entreprenad. Andelen platser i egen regi utgör en snabbt växande del.Andel av koncernens intäkter:

7%

Övriga Norden

I Norge, Finland och Danmark är huvuddelen av Humanas verksamhet inriktad på individ- och familjeomsorg till barn, unga och vuxna. I Norge erbjuds också personlig assistans genom kundval. I Finland erbjuds även tjänster i form av äldreboenden och andra särskilda boenden.

Andel av koncernens intäkter:

21%
Porträttbild på en medelålderskvinna som sitter i en permobil

Hållbarhetsrapport 2018

Humanas hållbarhetsarbete presenteras i de fyra avsnitten Värdeskapande hållbarhetsarbete, Målmedvetet kvalitetsarbete, En arbetsplats för alla och Vår påverkan på samhället.

Digital hållbarhetsredovisning
En symbolisk bild för FNs globala mål. En ring med olika färger

Humana bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål

Som ett led i Humanas interna hållbarhetsarbete har vi kopplat vårt hållbarhetsarbete till de globala hållbarhetsmålen.

Humanas bidrag