Strategi för individanpassad omsorg av hög kvalitet

Humanas vision är att Alla har rätt till ett bra liv. För att nå dit är vi som ett modernt omsorgsföretag lyhörda i ambitionen att ständigt utveckla och förbättra oss. Vår strategi tar avstamp i vår värdegrund och bygger kring fyra målområden. Det är så vi säkrar en hållbar tillväxt och fortsätter att stärka vår position på den nordiska omsorgsmarknaden. Det är så vi säkrar att vi kan hjälpa fler.

En av Humanas anställs sitter och diskuterar med en kollega

Kvalitativ verksamhet

Genom att introducera Humana Quality Model önskar Humana driva utvecklingen inom hela branschen för att bidra till en ny, och högre, standard.

En ny och högre standard
Ett första spadtag till en av humanas nya verskamheter

Långsiktig och uthållig tillväxt

Humana ska växa organiskt genom att starta nya verksamheter, ta marknadsandelar samt bredda och fördjupa tjänsteinnehållet inom våra segment och marknader.

Humana fortsätter att växa
En kund sitter och har en fruktstund med en av Humanas personal. De skrattar och har trevligt

Attraktiv arbetsgivare

Genom fokus på kompetensförsörjning och utvecklingsmöjligheter inom koncernen attraherar, rekryterar och behåller Humana motiverade individer som delar vår värdegrund.

Det naturliga valet
En av Humanas anställda tar en svängom med en av våra äldre kunder

Ansvarstagande samhällsaktör

Genom att ta fram och sprida ny kunskap inom våra verksamhetsområden ska Humana vara en drivande kraft i omsorgsbranschens utveckling.

Viktig del av den nordiska välfärden