1. Du är här: Ansvarstagande samhällsaktör

Ansvarstagande samhällsaktör

Humana är en viktig del av den nordiska välfärden och på så vis en viktig del av det nordiska samhället. Vi är en ansvarstagande samhällsaktör och ska vara en drivande kraft i omsorgsbranschens utveckling genom att ta fram och sprida ny kunskap inom våra verksamhetsområden och genom att vara en ansvarsfull och modern arbetsgivare. Vi har en genuin vilja att dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper så att de kommer fler till godo och bidrar till en hållbar välfärd.

Utveckling 2018

  • Bidragit till att skapa 113 introduktionsjobb för de som står längst från arbetsmarknaden
  • Vi bidrog på olika sätt till praktikplatser. Till exempel i projektet Café Påtår i Stockholm, där hälften av de ungdomar som haft praktik har fått ett första fast jobb efter praktiken
  • Samarbetsprojektet Barnbarometern tillsammans med Rädda Barnen
  • Fortsatt engagemang i frågor om tillgänglighet genom den årliga Tillgänglighetsbarometern; detta år med SPF
  • Fått forskningsanslag för innovativa ljuslösningar inom äldreomsorg
  • Bidragit med kunskap relaterad till LSS; samhällsinformation genom Assistansrådgivningen och nylanserade Assistanspodden