Attraktiv arbetsgivare

Humana ska vara branschens mest attraktiva arbetsgivare och det naturliga valet för dem som vill jobba med vård och omsorg. Vi investerar i en organisation med starkt ledarskap, hög medvetenhet om koncernens vision och mål och en hållbar värdegrund, en inkluderande företagskultur samt en säker, hälsosam och glädjeskapande arbetsmiljö som stärker vår konkurrenskraft. Genom fokus på kompetensförsörjning och utvecklingsmöjligheter attraherar och behåller Humana motiverade individer.

Utveckling 2018

  • Ett högt nöjd medarbetarindex, NMI, på 73 (på en skala 1–100). Det är i linje med föregående år och högre än referensgruppen som når 65 i genomsnitt
  • Ledarskapsindex om 80.
  • Branschledande frisknärvaro på över 95 procent
  • Mottar för andra året i rad AllBrightpriset, som mest jämställda börsnoterade företag i Sverige