Kvalitativ verksamhet

För att leva upp till vår vision Alla har rätt till ett bra liv fokuserar vi på Humana på kvalitet i alla led. Kvalitet definieras av individens egen upplevelse och därför måste också våra lösningar vara individanpassade och unika. Genom Humana Quality Model har vi utvecklat en metod för att följa upp mätbara kvalitetsindikatorer samt stärka arbetet med att säkra att individens egna mål styr den individuella planen.

Utveckling 2018

  • Humanas modell för systematisk kvalitetsuppföljning, Humana Quality Model, HQM, har utvecklats
  • Fortsatt arbete med ledningssystemet Parus, som ska underlätta det systematiska kvalitetsarbetet med egenkontroller, riskanalyser och uppföljning
  • Introduktion av en ny tjänst med digitala läkarkonsultationer (psykiatri). Pilot pågår, preliminära data visar att både medarbetare och patienter är mycket nöjda
  • Introduktion av DPOs, data protection officers, som säkerställer att Humana följer kraven i GDPR. Sex personuppgiftsincidenter anmälda till ansvariga myndigheter i Sverige och Norge (inga i Finland)
  • Fem nya digitala utbildningar i Humana Academy, som nu har totalt närmare 50 digitala utbildningar