1. Du är här: Långsiktig och uthållig tillväxt

Långsiktig och uthållig tillväxt

En långsiktig och uthållig tillväxt innebär att Humana ska fortsätta att växa både organiskt och genom förvärv. Humana ska växa organiskt genom att starta nya verksamheter, ta marknadsandelar samt bredda och fördjupa tjänsteinnehållet inom våra segment och marknader. Dessutom utvärderar vi kontinuerligt nya marknader, både innehållsmässigt och geografiskt, och potentiella förvärvsmöjligheter.

Utveckling 2018

  • Organisk tillväxt på 3,4 procent
  • Fortsatt satsning på att öppna nya verksamheter i egen regi: – Planering och byggnation av nya äldreboenden i Staffanstorp och Kungsängen för öppning under 2019. Humanas målsättning är att öppna minst 2–3 nya äldreboenden i egen regi per år. – Etablering av ett antal nya boendeenheter i Finland, Norge och inom Individ & Familj i Sverige
  • Fortsatta förvärv i Sverige
  • Fortsatta förvärv i Finland
  • Öppnat verksamhet i Danmark genom förvärv av ett mindre omsorgsföretag
  • Utmanande marknadssituation med negativ tillväxt har påverkat Personlig Assistans, men vi har trots det tagit marknadsandelar