1. Du är här: Vårt hållbarhetsarbete 2018
Kvinna i elrullstol

Vårt hållbarhetsarbete 2018

Tillbaka till mer om humana

Med verksamhet i fyra nordiska länder har Humana en naturlig och drivande roll i utvecklingen av nordisk omsorg. För att säkerställa kvaliteten för såväl klienter, medarbetare och samhället stort krävs att ett hållbart förhållningssätt genomsyrar verksamheterna. Humana arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor inom några tydligt prioriterade områden och arbetet följs upp genom regelbundna mätningar.