Hälsa och välbefinnande

  • 3.4. Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling. Minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar. Med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Som omsorgsaktör har Humana som huvudmål att förbättra människors liv utifrån deras individuella förutsättningar. Som ledande nordisk utförare av individ- och familjeomsorg är vi särskilt inriktade på vård och behandling inom psykosocialt förändringsarbete och socialpsykiatri till familjer och individer i alla åldersgrupper. Vi vet att våra tjänster, vår kompetens och vår personal gör skillnad för att främja psykisk hälsa och välbefinnande.