Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter
Vår vd Rasmus Nerman kommer gående på Humanas huvudkontor i Stockholm

Alla har rätt till ett bra liv

Tillbaka till Om Humana

Vissa av oss behöver mer eller mindre stöd för att klara av vardagen. Det stödet ska komma från människor som har förmågan att lyssna, skratta och trösta. Och det är där vi kommer in.

9 000 kunder
16 000 medarbetare
7 797 rörelseintäkter
MSEK
471 rörelseresultat
MSEK

Humanas målsättning

Vår målsättning är att vara den självklara utföraren av omsorgstjänster för kunder, klienter och beställare med höga kvalitetskrav.

För att leva upp till målsättningen har vi valt fyra strategiska målområden:

    • Kvalitativ verksamhet, innebär att Humana ska bidra till en ny, och högre standard inom de segment Humana är verksamt inom.
    • Attraktiv arbetsgivare, Humana ska vara branschens mest attraktiva arbetsgivare och bidra till status och intresse för att jobba inom omsorgsbranschen.
    • Långsiktig och uthållig tillväxt, innebär att Humana ska fortsätta att växa både organiskt och genom förvärv
    • Ansvarstagande samhällsaktör, Humana ska vara ett modernt omsorgsföretag och en viktig del av nordisk välfärd. Humana ska sprida kunskap och medvetenhet, påverka i branschfrågor samt agera motor för mångfald, jämställdhet och inklusion.

Aktieägarstruktur

Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. Vill du veta mer om våra aktieägare? Mer information finns på vår webbplats för investerare.

Aktieägarstruktur

Humana har sedan starten 2001 vuxit kraftigt, I dag är Humana en ledande omsorgskoncern i Norden med verksamhet i fyra länder med cirka 16 000 medarbetare som tillhandahåller omsorgstjänster för cirka 9 000 individer. Trots storleken behåller Humana fokus på ett delegerat ledarskap och ansvar där besluten fattas så nära kunden som möjligt. Det möjliggör hög kvalitet i omsorgen, bra bemötande och därmed nöjda kunder.

Genom fortsatt tillväxt, både organiskt och genom förvärv, kan vi hjälpa fler men också fortsätta att erbjuda många arbetstillfällen i en bransch som verkligen gör skillnad i samhället.

Humanas övergripande mål är att vara den självklara utföraren i Norden av omsorgstjänster för kunder, klienter och beställare med höga kvalitetskrav. Fokus ligger på verksamheter i egen regi. God kvalitet är grundläggande för oss och en förutsättning för att verksamheten ska kunna växa och vidareutvecklas samt över tid upprätthålla en uthållig lönsamhet.

Hur vi utför våra omsorgstjänster och därmed förvaltar förtroendet är beroende av våra medarbetare. Att Humana lyckas attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare som delar vår vision och värdegrund är en grundförutsättning för oss som hållbart tillväxtbolag.

Strategiska frågor inom HR, kvalitet, kommunikation, ekonomi och IT har framträdande platser på koncernledningens agenda. En effektiv samordning och organisation inom dessa områden borgar för en hållbar tillväxt