1. Du är här: Om oss
Vår vd Rasmus Nerman kommer gående på Humanas huvudkontor i Stockholm

Alla har rätt till ett bra liv

Tillbaka till om humana

Vissa av oss behöver mer eller mindre stöd för att klara av vardagen. Det stödet ska komma från människor som har förmågan att lyssna, skratta och trösta. Och det är där vi kommer in.

7 202 kunder
14 438 medarbetare
6 557 rörelseintäkter
MSEK
316 rörelseresultat
MSEK

Våra verksamhetsområden

Individ & Familj

Humana erbjuder en unik vårdfläta med specialistkompetens. I form av boende, vård och behandling i egen regi. För individer med psykosocial problematik och psykisk ohälsa. Vi erbjuder även särskilda boenden enligt LSS både på entreprenad och i egen regi.

Andel av koncernens intäkter:

34%

Personlig Assistans

Humana erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning med ambitionen att leva ett liv som andra. Kunderna är i alla åldrar och finns runtom i 240 kommuner i Sverige.


Andel av koncernens intäkter:

40%

Äldreomsorg

Humana bedriver äldreomsorg genom äldreboenden, antingen i egen regi eller på entreprenad. Andelen platser i egen regi utgör en snabbt växande del.Andel av koncernens intäkter:

8%

Övriga Norden

I Norge, Danmark och Finland är huvuddelen av Humanas verksamhet inriktad på individ- och familjeomsorg till barn, unga och vuxna. I Norge erbjuds också personlig assistans genom kundval. I Finland erbjuds även tjänster i form av äldreboenden och andra särskilda boenden.

Andel av koncernens intäkter:

18%

Humanas målsättning

Vår målsättning är att vara den självklara utföraren av omsorgstjänster för kunder, klienter och beställare med höga kvalitetskrav.

För att leva upp till målsättningen har vi valt fyra strategiska målområden:

    • Kvalitativ verksamhet, innebär att Humana ska bidra till en ny, och högre standard inom de segment Humana är verksamt inom.
    • Attraktiv arbetsgivare, Humana ska vara branschens mest attraktiva arbetsgivare och bidra till status och intresse för att jobba inom omsorgsbranschen.
    • Långsiktig och uthållig tillväxt, innebär att Humana ska fortsätta att växa både organiskt och genom förvärv
    • Ansvarstagande samhällsaktör, Humana ska vara ett modernt omsorgsföretag och en viktig del av nordisk välfärd. Humana ska sprida kunskap och medvetenhet, påverka i branschfrågor samt agera motor för mångfald, jämställdhet och inklusion.

Aktieägarstruktur

Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm med Argan Capital som majoritetsaktieägare. Därutöver har Humana idag en bred aktieägarbas bestående av svenska och internationella institutionella investerare, och privatpersoner. En stor del av aktieägarbasen består av nordiska kapitalförvaltare och pensionsfonder, samt tusentals småsparare och Humanas anställda.

Fullständig ägarbild finns i på vår webbplats för investerare.

Aktieägarstruktur