1. Du är här: Humana Finland
En tjej från Finland som står och pratat med en kollega

Humana Finland

Tillbaka till om oss

Sedan 2016 har Humana verksamhet inom individ- och familjeomsorg till barn och unga genom bolaget Arjessa. Numera erbjuder Arjessa även äldreomsorg och LSS-boenden.

Arjessa är Humanas landsorganisation i Finland som erbjuder social- och välfärdstjänster till familjer och individer.

Vi utför våra tjänster med hög kompetens och med kraften av 1 250 personer. Grunden till verksamheten är ett starkt ansvarstagande och en strävan efter effektiva och högkvalitativa tjänster.

Humanas finska webbplats