1. Du är här: Humana Finland

Humana Finland

Tillbaka till om oss

Sedan 2016 har Humana verksamhet inom individ- och familjeomsorg till barn och unga genom bolaget Arjessa. Numera erbjuder Arjessa även äldreomsorg och LSS-boenden.

Arjessa är Humanas landsorganisation i Finland som erbjuder social- och välfärdstjänster till familjer och individer. Tjänsten produceras med kunskap och krafter av över 1 250 personer med utbildning inom social- och hälsovården samt fostring och utbildning.

Grunden till verksamheten är ett starkt ansvarstagande och strävan efter effektiva och högkvalitativa service.

Humanas finska webbplats