1. Du är här: Humana Sverige

Humana Sverige

Tillbaka till om oss

Vissa av oss behöver mer eller mindre stöd för att klara av vardagen. Just nu, i morgon eller för alltid. Det stödet ska komma från människor som både vet exakt vad de sysslar med, och som har förmågan att lyssna, skratta och trösta. Och det är där vi kommer in.

Humanas målsättning

Vår målsättning är att vara den självklara utföraren av omsorgstjänster för kunder, klienter och beställare med höga kvalitetskrav.

För att leva upp till målsättningen har vi valt fyra strategiska målområden:

  • Kvalitativ verksamhet, innebär att Humana ska bidra till en ny, och högre standard inom de segment Humana är verksamt inom.
  • Attraktiv arbetsgivare, Humana ska vara branschens mest attraktiva arbetsgivare och bidra till status och intresse för att jobba inom omsorgsbranschen.
  • Långsiktig och uthållig tillväxt, innebär att Humana ska fortsätta att växa både organiskt och genom förvärv.
  • Ansvarstagande samhällsaktör, Humana ska vara ett modernt omsorgsföretag och en viktig del av nordisk välfärd. Humana ska sprida kunskap och medvetenhet, påverka i branschfrågor samt agera motor för mångfald, jämställdhet och inklusion.

Sami kom från ensamhet till gemenskap och hittade sitt andra hem på Humana.

Jag hoppas att fler ungdomar som jag får chansen att jobba inom omsorgen och uppleva hur fantastiskt det är!

Läs mer om Sami

"Att själv få bestämma över mitt liv. Det är viktigt."

För Lasse är det viktigt att själv vara den som bestämmer över sitt liv, att få vara "så normal som möjligt", något som blivit möjligt tack vare den personliga assistansen. Att själv få välja assistenter var viktigt för Lasse, liksom att Humana genom sin storlek är bra på rekrytering. Det var det som avgjorde när Lasse valde Humana.

Därför valde Lasse Humana

Vi bygger moderna hus

Humana bygger äldreboende i egen regi för att hjälpa till att minska på platsbristen inom äldreomsorgen samtidigt som vi strävar mot att vara tonsättaren för hur ett kvalitativt äldreboende bör vara. Vi bygger moderna hus med den nyaste tekniken inom både hjälpmedel, ljussättning och dekoration integrerat i byggnationen.

Våra byggprojekt

Humana i sociala medier