Ledning Individ & Familj

Claus Forum Affärsområdeschef Individ och familj
Claus Forum Tillförordnad divisionschef Barn och unga
Lotta Haak Tillförordnad divisionschef Familjehem och Öppenvård
Titti Tedenryd Divisionschef LSS
Noora Jayasekara Tillförordnad ekonomichef
Mikael Nygård Affärsutvecklingschef
Caroline Almgren Marknadschef
Damir Bandic Tillförordnad kvalitetschef