Ansvar

  • Vi är en viktig del av många människors vardag. Vi har fått ett stort förtroende från olika uppdragsgivare. Det är vi stolta över och strävar efter att förvalta och utveckla det förtroendet på bästa sätt.
  • Vi gillar det vi gör eller arbetar för att förändra det. Vi fullföljer påbörjat arbete och återkopplar längs vägen. När något går snett, för det händer, tar vi konsekvenserna, tar lärdom och löser problemet.
  • Våra ledare ger förutsättningar för andra att göra ett bra jobb och leder genom exempel. De står bakom sina anställda och är en garant för god kvalitet i allt vi gör.
  • Vi tror på ett delegerat ansvar. Vi söker därför medarbetare som själva vill ta det ansvaret och förväntar oss att de nyttjar det förtroendet fullt ut.