Vårdföretagarna

Humana är medlem i Vårdföretagarna, den största branschorganisationen för privata vård- och omsorgsgivare.

Vårdföretagarna ställer höga krav på sina medlemsföretag. Det görs bland annat genom noggranna kontroller av ägare, ekonomisk redovisning och att företagen följer etiska riktlinjer. De som inte lever upp till medlemskraven nekas inträde eller kan uteslutas. 

Här har vi samlat de viktigaste kraven som medlem:

Kvalitet

  • Vi följer Vårdföretagarnas etiska riktlinjer.
  • Vi har ett kvalitetsledningssystem för att utveckla och säkra vården och omsorgen.
  • Våra ägare, styrelsens ledamöter, VD, övriga ledande anställda och revisorer är behöriga och fria från anmärkningar i sin yrkesutövning eller i sitt uppdrag.

Trygghet

  • Vi har kollektivavtal.
  • Vi har kollektivavtalade försäkringar.
  • Vi har de tillstånd och registreringsbevis som behövs, och inga restförda skatter och avgifter

Transparens

  • Vi är transparenta och redovisar information om redovisning av kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse.
  • Såväl beställare som kunder och allmänheten ska enkelt hitta relevant information om oss på vår hemsida.

Styrelse

Humana är representerade i Vårdföretagarnas styrelse samt i styrelserna för bransch Individ och familj, personlig assistans och äldreomsorg.