Nyheter!

 1. 2014-10-22

  Regeringen sviker personer med funktionsnedsättningar

  Den rödgröna regeringen fortsätter att urholka värdet av assistansersättningen. Genom att föreslå en uppräkning som inte står i rimlig proportion...

 2. 2014-09-16

  Nya arbetsformer ger mer tid för varje barn

  Surfplattor och beröringskänsliga skärmar gör att personalen på särskolan Habiliteket nu kan anpassa undervisning och verksamhet än mer efter varje...

 3. 2014-08-27

  Bred kritik mot förändrad assistansersättning

  Det finns en omfattande kritik mot slutsatserna i den aktuella assistansersättningsutredningen, inte minst vad gäller den grundläggande analysen. Det...

 4. 2014-08-12

  Kommuner utan strategi för att anställa personer med funktionsnedsättning

  Trots att personer med funktionsnedsättning har det tufft på arbetsmarknaden saknar hela sex av tio kommuner en strategi för att rekrytera ur den...

 5. 2014-07-06

  Habiliteket i Täby förstärker verksamheten

  Till hösten förstärks verksamheten på Habiliteket ytterligare genom att läsplattor införs som inlärningssätt och en ny hopp- och lekmaskin finns för...