Nyheter!

 1. 2018-06-04

  Humana lyfts fram som förebild

  Humana arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor inom ett antal tydligt prioriterade områden och arbetet följs upp genom regelbundna mätningar.

 2. 2018-05-28

  Humana förstärker IR-funktionen

  Humana förstärker sin IR-funktion med en heltidsanställd IR-chef. Rekryteringen till denna tjänst är nu klar och vi välkomnar Anna Sönne till Humana...

 3. 2018-05-07

  Kvalitet ska mätas och följas upp

  Humana presenterar idag vår kvalitetsredovisning för 2017. För att förverkliga vår vision Alla har rätt till ett bra liv, arbetar vi aktivt och...

 4. 2018-04-26

  Humana.se i ny skepnad

  Humana.se har utvecklats efter kundernas och medarbetarnas behov. Humana är ett av nordens ledande omsorgsföretag som har både enskilda personer och...