1. Du är här: Föreläsningsmaterial

Här kan du ta del av våra inspelade webbföreläsningar och tillhörande presentationsmaterial. Kanske missade du tillfället, eller bara är intresserad av att höra igen.

23 oktober 2020

Digital föreläsning som handlar om TFCO, Treatment Foster Care Oregon. Ett behandlingsprogram som nu funnits i 20 år!

TFCO är en insats som vänder sig till barn och föräldrar som har en omfattande psykosocial problematik och som oftast varit i kontakt med socialtjänst under en längre tid.

Föreläsare är Cissi Green och Anna Marshall, Humanas metodgaranter för TFCO.

TFCO 20 år som PDF

9 oktober 2020

Sammanhållen samverkan inom LSS

Jessica Persson är metodhandledare på Humana och utbildar och handleder i metod inom barn- och ungdomsarbete samt LSS-verksamheter.

9 oktober 2020

Samsjuklighet

Hur fungerar behandling av missbruk vid samtidig psykisk ohälsa? Tobias Widar, fil kand, är behandlingspedagog samt regionchef för Humanas verksamheter i region syd.

9 oktober 2020

Connect

Connect är ett anknytningsbaserat program för stöd till föräldrar, familjehem och behandlingspersonal. Programmet bygger på grundläggande principer om anknytning, relationer, kommunikationsmönster och barns utveckling. Humanas Charlotte Eklöf är utbildare och handledare inom Connect.

9 oktober 2020

Färdighetsträning

En föreläsning av Lars Olsson, Humana. Målet i färdighetsträning är att lära sig förändra sitt eget beteende, genom de känslor och tankar som är kopplade till problem i livet och som orsakar oro och negativa känslor. Att lära sig lyssna till vilka beteenden man ska minska och vilka färdigheter man kan utveckla. Lars Olsson är utbildad socionom, familjehemskonsulent och utbildad färdighetstränare.

8 oktober 2020

Samtalsfärdigheter - hur hanterar jag motstånd till förändring?

En webföreläsning av Nike Löfgren Vretare, PTP-psykolog på Tiangruppen, Humana.

Samtalsfärdigheter. Nikes presentation som PDF

Samtalsfärdigheter - hur hanterar jag motstånd till förändring?
En webföreläsning av Nike Löfgren Vretare, PTP-psykolog på Tiangruppen, Humana.

25 september 2020

Hur påverkas vi av pornografi? Vad vet vi idag? - En forskningssammanställning.

Här kan du ta del av Bo Buhrmans föreläsning.

Följande tips på läsning uppkom under föreläsningen:

Bo Buhrmans presentation som PDF

11 september 2020

Kulturanpassat föräldrastöd – betydelse och effekt på kort och lång sikt

Här kan du ta del av Fatumo Osmans föreläsning.

Fatumos presentation som PDF

Presentation av kulturanpassat föräldrastöd.

28 augusti 2020

Barn som utsätter andra för sexuella övergrepp

Här kan du ta ta del av Linda Palmdells föreläsning.

Linda Palmdells presentation som PDF

26 juni 2020

Traumamedveten omsorg, TMO

Ta del av Helena Eckerfors föreläsning.

Ladda ner presentation i PDF

12 juni 2020

Trauma i barndomen, ACE

Ta del av Liv Nilhedes föreläsning. 

Ladda ner presentation i PDF

"Trauma i barndomen, ACE" med Liv Nilhede

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta: