Hem 010-456 47 47 Ring vid frågor och fundering, vi har öppet 8-17
Vill du bli familjehem? Anmäl ditt intresse här.

Jag är intresserad av att få veta mer om att bli och att vara familjehem för vuxna.

Om att vara familjehem för vuxna

Vi arbetar med ungdomar och vuxna i familjehemsvård som har behov av familjehem utifrån att det finns en missbruksproblematik och / eller kriminalitet. Individerna kan placeras via Socialtjänsten, antingen frivilligt enligt Socialtjänstlagen eller under tvång enligt lagen om vård av missbrukare. Det kan även vara placeringar via Kriminalvården, då placeras individen oftast utifrån något som heter

Halvvägshus i enskildhet. Dessa klienter kommer från anstalt och ska slussas ut sista delen av sitt straff och är under placering utrustade med fotboja. Det finns en tydlig plan från frivården där den placerade ska ha sysselsättning och styrs av ett schema som frivården reglerar.

Oavsett typ av placering är målet att den placerade ska ha långvarig nykterhet och bli självständig och finna sin väg tillbaka till samhället. Dessa placeringar kan variera i tid och även förlängas vid flera tillfällen.

Att göra sin behandling i en normaliserande miljö mitt i samhället och samtidigt få arbeta med sin problematik ökar sannolikheterna för en långsiktigt hållbar rehabilitering

Som familjehem har ni en viktig del av den placerades behandling där ni har en viktig roll för att individen ska kunna nå sina mål. Familjens normala miljö och sociala nätverk utgör grunden för en positiv inlärning och möjlighet till en nystart i livet för individen.

Ni som familjehem kan vara ensamstående eller par, vara arbetande eller hemma på heltid, ha ett rum till individen inne i huset alternativt ett bredvidboende på tomten. Vissa har erfarenhet av målgruppen sen tidigare. Andra är helt nya.

Som familjehem hos oss får man kontinuerlig handledning av en familjehemskonsulent utifrån den placering man har samt erbjuds utbildningar för att stärkas i sin roll som familjehem.

Intresseanmälan

Alla frågor nedan är obligatoriska.

Lite om dig och din familj

Har du erfarenhet av att vara familjehem?
Har du ett ledigt rum?
Hemmavarande barn?

Behandling av personuppgift

Samtycke