Hem 08-599 299 00 Humanas växel är öppen 8-17.
Vill du bli familjehem? Anmäl ditt intresse här.

Välkommen till familjehemsportalen på Humana!

Här får du som familjehem tillgång till bland annat skräddarsydda föreläsningar och utbildningar. Vare sig om du har ett befintligt uppdrag eller i väntan på ett uppdrag så är det viktigt med kompetensutveckling. Syftet med våra metoder är att ge dig de rätta verktygen för att kunna hantera och bygga en förståelse kring beteenden hos den placerade.

Hur ser uppdraget ut som familjehem?

Ett familjehem tar emot barn, ungdomar eller vuxna som behöver bo i en annan familj under en kortare eller längre tid. Det finns olika typer av familjehem, beroende på vad just individen har för behov. Behandlingsfamilj är en variant av familjehem.

Vad är skillnaden på familjehem, jourhem och behandlingsfamilj?

De familjer som tar emot barn, unga eller vuxna i sitt hem kallas familjehem. Jourhem kallas de familjehem som tar emot barn och unga som är placerade under en kortare tid. En behandlingsfamilj tar emot barn eller unga som är i behov av extra stöd, utöver det som familjehem brukar ge. Som behandlingsfamilj samarbetar du i ett nätverk av professionella och förväntningarna på dig är högre men även arvodet och det stöd du får. Detta är en mycket viktig insats för de med mest behov.

"Det räcker med att hjälpa en"

"Jag älskar att dela med mig av den varma familjemiljön. Vi är många som har en varm familjemiljö och utrymme både inom oss och fysiskt. Om det kommer en till person blir inte glädjen mindre utan snarare större. Man behöver inte hjälpa alla människor i hela världen. Det räcker med att hjälpa en."

Venous berättelse