Hem 08-599 299 00 Humanas växel är öppen 8-17.
Vill du bli familjehem? Anmäl ditt intresse här.

Hur barn och unga påverkas av omsorgssvikt

Vi vill välkomna dig som är familjehem samt konsulenter till föreläsningen "Hur barn och unga påverkas av omsorgssvikt". Föreläsare är Susanna Väyrynen, Socionom, familjeterapeut och handledare.

Datum:

Tid: 09.00 - 12.00

Plats: Digital föreläsning. Länk skickas ut via mejl

Anmälan:

Anmälan krävs för att länk ska kunna skickas ut.

Anmälan
Omsorgssvikt är ett övergripande begrepp för när barns fysiska och/ eller psykiska utveckling är i fara på grund av föräldrarnas bristande omsorgsförmåga. Omsorgssvikt innefattar såväl känslomässig otillgänglighet, försummelse, fysisk vanvård, samt fysiska och psykiska övergrepp/våld från föräldrarna.
 
Föreläsningens innehåll:
  • Vilka typer av omsorgssvikt finns det?
  • Hur påverkas barnen fysiologiskt och psykologiskt?
  • Barns beteenden och överlevnadsstrategier/coping
  • Vad kan familjehemsföräldrarna göra för att bäst stötta barnen?

Föreläsare är Susanna Väyrynen, Socionom, familjeterapeut och handledare. Susanna arbetar sedan många år med handledning och utbildning inom Humanas familjehemsvård i Sverige.