1. Du är här: Att vara familjehemskonsulent

Att vara familjehemskonsulent

Tillbaka till att vara familjehem

I vår familjehemsvård tar vi emot barn, ungdomar och vuxna samt föräldrar tillsammans med barn. Vi samarbetar med familjehem över hela landet och har kontor från Lund i söder till Piteå i norr. Vi har också ett nära samarbete med våra öppenvårdsteam och kan på det sättet skapa lösningar som innebär en mer omfattande insats till de placerade.

Handledning

Din allra viktigaste uppgift som familjehemskonsulent är att handleda och stötta de jour- och familjehem som har uppdrag från oss. Vi har hög tillgänglighet för våra familjer, för att ge stöd då det behövs.

Rekrytering

Som familjehemskonsulent är du också med och rekryterar, utreder och utbildar våra familjehem. Vi har en intern handledarutbildning som alla konsulenter genomgår och kontinuerligt utbildar vi gruppledare som kan grund- och vidareutbilda våra familjehem.

Uppföljning

Familjehemskonsulenten har också en viktig uppgift i att vara kontaktperson i förhållande till kommunens handläggare, ta emot förfrågningar och kontinuerligt under placeringen ha dialog med handläggaren och följa upp det uppdrag som vi får.

Utveckling

Vi på Humana lägger stor vikt vid att utveckla kvaliteten i det arbete vi utför så att vi säkerställer att vi utreder, utbildar och handleder våra familjehem på bästa sätt. Vi ser gärna att du som familjehemskonsulent är intresserad av utvecklingsarbete och vill delta i det.