Hem 08-599 299 00 Humanas växel är öppen 8-17.
Vill du bli familjehem? Anmäl ditt intresse här.

Sällan har jag mötts av så positiva reaktioner...

...på mina visioner och idéer av hur jag personligen tycker att kvalitativt socialt arbete skall drivas. Jag har sedan så länge jag kan komma ihåg, alltid haft intresse av att arbeta med barn eller unga i någon form. Drömmen var för mig, att få känna en meningsfullhet i det arbete jag har, att kunna påverka andra människors liv på ett bra sätt.

Louise Cederholm 

När jag var 26 år fick jag möjligheten att läsa till Socionom och arbetade därefter på Individ- och familjeomsorgen i olika skånska kommuner. Jag förstod ganska snart att jag utbildat mig till precis det jag alltid drömt. Dock gjorde den stora belastningen av ärenden att jag kände att kvaliteten, mina idéer och mina egna visioner fick stå tillbaka för den tidspress man som handläggare hade.

Nytt jobb

2011 blev jag erbjuden en tjänst som familjehemskonsulent på Humana. Mitt arbete innebär att jag dagligen får möjlighet, förtroende och uppbackning i att göra det sociala arbete som jag alltid drömt om. Utbildning är ett ledord som jag sällan stött på så mycket som jag gjort på Humana. Jag får den utbildning och fortbildning som behövs för att klara mitt dagliga arbete. Sällan har jag mötts av så positiva reaktioner på mina visioner och idéer av hur jag personligen tycker att kvalitativt socialt arbete skall drivas.

Som familjehemskonsulent är mina huvudsakliga arbetsuppgifter att rekrytera, utreda och handleda familjehem. Jag har stor frihet att planera mitt dagliga arbete efter vad som passar mig och mina arbetsuppgifter.

Humana satsar på kvalitativt socialt arbete och har alltid barnen/ den unge i fokus. Vi har stora möjligheter att möta upp alla barns behov, då vi kontinuerligt arbetar med vår så kallade vårdfläta. Oavsett behov kan Humana möta upp, vare sig det gäller familjehemsvård, öppenvård eller HVB.