Vi strävar alltid efter att säkerställa att insatsen vård och behandling utgår från så mycket fakta som möjligt. Vi väljer metoder som vilar på evidens och beprövad erfarenhet.