Hem 010-456 47 47 Ring vid frågor och fundering, vi har öppet 8-17
Vill du bli familjehem? Anmäl ditt intresse här.

Ersättning?

När man har en placering utgår ersättningen i form av arvode samt en omkostnadsdel. 

Arvodet är en skattepliktig ersättning som familjehemmet får för att de åtar sig uppdraget som familjehem. Arvodet bestäms utifrån hur krävande uppdraget anses vara och utifrån vilka särskilda behov som den placerade har. Arvodet är sjukpenningsgrundande och pensionsgrundande, men berättigar inte till tjänstepension, semesterersättning eller a-kassa. 

Omkostnadsdelen ska ersätta familjehemmets utgifter för den placerade, exempelvis mat, fritid och kläder, Omkostnadsdelen är beräknad utifrån konsumentverkets beräkningar om vad ungdomar och vuxna kostar men ligger högre då personen som placeras kan ha större behov. Familjehem får göra avdrag i sin deklaration för den del av omkostnadsersättningen som överstiger 5000 kr per år. Familjehemmet måste själva fylla i detta i deklarationen. 

Vid placering av Halvvägshusplats enskilt boende har den placerade egen ekonomi, då får familjehemmet istället en hyreskostnad varje månad.