Hem

Kontaktuppgifter

Vill du bli familjehem?

Anmäl ditt intresse här.

Vem ansvarar för vad?

Familjehemmet

 • Förbinder sig att medverka till att den placerades målsättning uppfylls. Målsättningen görs upp tillsammans med familjehemskonsulent och socialsekreterare.
 • Ska ge den placerade den omsorg personen behöver för att kunna leva ett självständigt liv.
 • Ska medverka i den utbildning och handledning som erbjuds.
 • Ska kunna avsätta tid för att träffa familjehemskonsulenterna 1-3 gånger i månaden samt övriga möten med socialtjänst och så vidare. Dessa möten sker på dagtid.
 • Ansvarar för att den placerades rum är lämpligt möblerat när det är dags för inflyttning.
 • Ansvarar under placeringstiden för att inte ta andra uppdrag utan att rådgöra med Humana.

Humana

 • Förbinder sig att kontinuerligt handleda familjehemmet, och ska också stå för adekvat utbildning och stöd när det behövs.
 • Ansvarar för att till familjehemmet utse en familjehemskonsulent. 
 • Ansvarar för att någon personal dygnet runt finns tillgängligt för familjehemmet via telefon.
 • Ansvarar för att utbetala omkostnad och arvode till familjehemmet under placeringstiden.

Kommunen/Kriminalvården

 • Ansvarar för att följa upp den placerades situation. 
 • Ansvarar för att utrusta den placerade med kläder för den årstid som råder när placeringen startar.