Hem 010-456 47 47 Ring vid frågor och fundering, vi har öppet 8-17
Vill du bli familjehem? Anmäl ditt intresse här.

Vilka blir placerade? 

Skälen till att ungdomar och vuxna placeras i familjehem är ofta psykosocial problematik, kriminalitetsproblem, psykiatriska- och/eller missbruks-problem. Den placerade kan även vara i behov av skydd utifrån exempelvis hedersvåld, våld i nära relation och avhoppare från kriminella gäng. För ungdomar som placeras i familjehem kan det även röra sig om omsorgsbrist från föräldrarna eller begynnande normbrytande beteende.  

Det är antingen socialtjänsten eller kriminalvården som placerar hos oss.  

Placeringar från socialtjänsten sker antingen frivilligt eller under tvång enligt LVU (Lagen om vård av unga) eller LVM (Lagen om vård av missbrukare). Målet för våra placerade är att de ska ha en långvarig nykterhet och bli självständiga. Dessa placeringar kan variera i tid och även förlängas vid flera tillfällen. I dessa placeringar är ni som familjehem en viktig del av rehabiliteringen och behandlingen. 

Placeringar från kriminalvården är oftast i den form som heter Halvvägshus i enskildhet. Dessa klienter kommer från anstalt och slussas ut sista delen av sitt straff och är under placering utrustade med fotboja. Det finns en tydlig plan från frivården där den placerade ska ha sysselsättning och styrs av ett schema som frivården reglerar. De ska vara självgående, ha egen ekonomi och sköta sig själv i stort sett. Denna typ av placering är alltid tidsbestämd och vanligtvis mellan 4-6 månader, men ibland upp till 1 år.