Hem

Kontaktuppgifter

Vill du bli familjehem?

Anmäl ditt intresse här.

Får vi någon ekonomisk ersättning?

Som familjehem får ni ett arvode för att ni åtar er uppdraget som familjehem. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenninggrundande och pensionsgrundande, men berättigar inte till tjänstepension. Arvodet är inte a-kassegrundande eller innefattar semesterlön eller semesterersättning. Det utgår även en omkostnadsersättning som skall täcka barnets omkostnader. Som familjehem får man ett uppdrag av socialtjänsten. Uppdraget räknas inte som en anställning.