Hem 010-456 47 47 Ring vid frågor och fundering, vi har öppet 8-17
Vill du bli familjehem? Anmäl ditt intresse här.

Hur går en utredning till?

Vår utredningsprocess bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, Socialstyrelsens initialbedömning BRA-fam samt NYA Kälvestens-intervjun.

I vår utredning ingår två till tre hembesök, referenstagning, registerutdrag från polisens misstanke- och belastningsregister, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten och socialtjänsten, djupintervju med föräldern/föräldrarna i familjen och en analys av djupintervjun. När alla moment i utredningen är klara så träffas vi och går igenom vår bedömning. Både vi och ni kan när som helst under utredningen välja att avsluta den. Ni kan alltså tacka nej till att bli ett familjehem även efter utredningen påbörjats om ni tycker att det inte känns rätt.