Hem

Kontaktuppgifter

Vill du bli familjehem?

Anmäl ditt intresse här.

Vad är en behandlingsfamilj?

En behandlingsfamilj är en familj som tar emot en ungdom i sitt hem och samtidigt fungerar som en del i ett behandlingsteam.

Behandlingen som bedrivs heter TFCO (tidigare MTFC). Den riktar sig till ungdomar i åldern 13 till 20 år som har hamnat i en socialt nedbrytande spiral och där olika problem och svårigheter påverkar livssituationen för den unge och dennes familj. Behandlingstiden för TFCO är på 8-12 månader och målet är att ungdomen ska återförenas med sin familj, flytta till ett "vanligt" familjehem eller ett eget boende.

Som behandlingsfamilj har ni en viktig roll i behandlingsarbetet med fokus på att stödja och uppmuntra positiva relationer och beteenden. I en behandlingsfamilj behöver en vuxen vara hemma på heltid.