Hem 010-456 47 47 Ring vid frågor och fundering, vi har öppet 8-17
Vill du bli familjehem? Anmäl ditt intresse här.

Vad är ett familjehem?

Det finns många barn och ungdomar som av olika orsaker behöver bo i en annan familj än sin egen. Det kan handla om en kortare tid eller flera år. Ibland till och med hela uppväxten. De familjer som tar emot andras barn eller ungdomar i sitt hem kallas familjehem.

Att vara familjehem innebär inte bara att ta emot ett barn i sitt hem. Att stötta barnet eller ungdomen inom viktiga områden i livet som t ex skolgång och hälsa är också en viktig del. Alla barns behov och förutsättningar är unika. Och inget familjehem är heller det andra likt. Att vara familjehem innebär ofta en utmaning på ett eller annat sätt men man kan också räkna med att få mycket tillbaka i form av glädje, nya kunskaper och livskvalitet. Genom att vara ett familjehem kan du göra stor skillnad i ett barn eller ungdoms liv.

Även vuxna i en utsatt situation kan behöva stöd och hjälp i form av ett familjehem. Det handlar då ofta om att arbeta strukturerat med de problemområden som finns och att stötta personen med att komma igång med sysselsättning eller utbildning.