Hem 08-599 299 00 Humanas växel är öppen 8-17.
Vill du bli familjehem? Anmäl ditt intresse här.

Vad är ett fosterhem eller fosterfamilj?

Fosterhem och fosterfamilj är samma sak som familjehem. Tidigare sa man fosterhem eller fosterfamilj men den moderna termen är familjehem.