Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Vi tar emot barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, i form av HVB, stödboenden, utsluss, LSS-boenden samt familjehem och öppenvård. Vi erbjuder specialinriktade lösningar inom flertalet problemområden, och har enheter med olika inriktningar.

En person som dricker kaffe latte

DBT-grupp på Mathildagården!

Den 5 mars 2020 började vi på HVB Mathildagården att arbeta aktivt med DBT, dialektisk beteendeterapi. Huvudinnehållet i utbildningstillfällena har varit vår praktiska DBT-manual samt även teorin kring lektionsuppläggen.

Läs om vad vi uppnått

Söker du placering? Ring 0771-11 33 11 eller skicka en förfrågan