1. Du är här: Barn och unga

Med plats för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, i form av HVB, stödboenden, utsluss, LSS-boenden samt familjehem och öppenvård. Vi erbjuder specialinriktade lösningar inom flertalet problemområden, och har enheter med olika inriktningar.

Christina Eriksson
Christina Eriksson Placeringskoordinator barn och ungdom

För förfrågningar gällande placeringar i mellersta och västra Sverige.

Malin Filling
Malin Filling Placeringskoordinator barn och ungdom

För förfrågningar gällande placeringar i södra Sverige.

Marie Nyman
Marie Nyman Placeringskoordinator barn och ungdom

För förfrågningar gällande placeringar norra Sverige.

Thommie Carlsen
Thommie Carlsen Placeringskoordinator barn och ungdom

För förfrågningar gällande placeringar i mellersta och östra Sverige.

DBT-grupp på Mathildagården!

Den 5 mars 2020 började vi på HVB Mathildagården att arbeta aktivt med DBT, dialektisk beteendeterapi. Huvudinnehållet i utbildningstillfällena har varit vår praktiska DBT-manual samt även teorin kring lektionsuppläggen.

Läs om vad vi uppnått

Söker du placering? Ring 0771-11 33 11 eller skicka en förfrågan