1. Du är här: Barn och unga

Med plats för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, i form av HVB, stödboenden, utsluss, LSS-boenden samt familjehem och öppenvård. Vi erbjuder specialinriktade lösningar inom flertalet problemområden, och har enheter med olika inriktningar.

Christina Eriksson Placeringskoordinator barn och ungdom

För förfrågningar gällande placeringar i mellersta och västra Sverige.

Malin Filling Placeringskoordinator barn och ungdom

För förfrågningar gällande placeringar i södra Sverige.

Marie Nyman Placeringskoordinator barn och ungdom

För förfrågningar gällande placeringar norra Sverige.

Thommie Carlsen Placeringskoordinator barn och ungdom

För förfrågningar gällande placeringar i mellersta och östra Sverige.

Söker du placering? Ring 0771-11 33 11 eller skicka en förfrågan

Dagens Samhälle uppmärksammar resultatet av 2018 års Barnbarometer i en redaktionell artikel i dagens (190319) utgåva.

Stora skillnader mellan kommunernas socialtjänst

För sjätte året i rad presenterar Humana och Rädda Barnen Barnbarometern, en enkätundersökning som riktar sig till landets alla kommuner. En övergripande slutsats är att en hel del blivit bättre med tiden men att det går alldeles för långsamt. Det är omotiverat stora skillnader mellan kommunerna. Bara som ett exempel, knappt fyra av tio kommuner lyssnar systematiskt på barnens egna upplevelser av kommunens insatser.

Ta del av rapporten