1. Du är här: Barn och unga

Med plats för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, i form av HVB, stödboenden, utsluss, LSS-boenden samt familjehem och öppenvård. Vi erbjuder specialinriktade lösningar inom flertalet problemområden, och har enheter med olika inriktningar.

Söker du placering? Ring 0771-11 33 11 eller skicka en förfrågan

Lyssna på barnen!

Det vi tydligast ser i Humanas och Rädda Barnens Barnbarometer 2017. Är en brist hos socialtjänsten. Som att systematiskt lyssna in barnen och att hålla utredningstiderna. Däremot ser vi en gradvis förbättring i kommunernas personalomsättning och i deras arbete med utsatta barn. Det finns framsteg som förtjänar att lyftas fram – men det är inte tillräckligt.

Ta del av rapporten