1. Du är här: Familjehem och öppenvård
En tjej som klappar en häst

Certifierad familjehemsvård

Tillbaka till barn och unga

Humana Individ & Familj har jourhem, familjehem och öppenvård över hela Sverige.

Våra familjehem är konsulentstödda. Vår öppenvård syftar till att erbjuda barn och ungdomar skräddarsydda lösningar i hemmet. Samt i jour- och familjehem och på HVB såväl som i egna träningslägenheter.

Söker du placering? Ring 0771-11 33 11 eller skicka en förfrågan

Skräddarsydda öppenvårdslösningar

Vi erbjuder olika former av öppenvårdsbehandlingar med allt från interventioner på individnivå till familj och nätverk. Genom att involvera familj, skola, familjehem, fritid och andra viktiga nätverk ökar vi möjligheterna till hållbara förändringar.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med familjer där barn och ungdomar hamnat i negativa mönster. Där olika symtom och funktionshinder såsom normbrytande beteende, skol-, drog- och neuropsykiatriska svårigheter riskerar att splittra familjer och leda till att barn och ungdomar placeras på institution.

Våra behandlare är utbildade socionomer eller motsvarande. Flera är steg 1- och steg 2-utbildade, det vill säga legitimerade psykoterapeuter med olika inriktningar, till exempel familjeinriktning, KBT och/eller har andra adekvata vidareutbildningar. Vi erbjuder i första hand metoder som i forskning och utvärdering visat sig ge positiva effekter, till exempel TFCO (före detta MTFC), Marte Meo, IHF och FFT. Våra insatser kan anpassas till en målgrupp med neuropsykiatriska funktionshinder.

Vi kan även erbjuda utredningar och kartläggningar.

Konsulentstödda jour- och familjehem

Många av de barn och ungdomar vi tar emot kommer från familjer med komplexa svårigheter och behov. Vi lägger därför stor vikt vid att utreda och utbilda våra jour- och familjehem, som utgör basen och den viktigaste komponenten i omsorgen om de placerade.

En viktig del i vårt arbete är att se till den enskildes behov för att så väl som möjligt matcha mot lämpligt jour- eller familjehem. Våra familjer har olika bakgrund när det gäller både utbildning och yrken. Vi har familjer med särskild kompetens, kulturellt och språklig för att ta emot ensamkommande. Vi har även personal och familjehem med kompetens att hantera ärenden där det förekommer hedersrelaterat våld.

Alla våra familjehemskonsulenter tillhör ett specifikt kontor men bor med geografisk spridning så att vi alltid finns nära våra jour- och familjehem. Vi samarbetar idag med fler än 800 familjehem över hela Sverige.

Nätverk gör skillnad

För att ge bästa förutsättningar för en välfungerande placering är det viktigt att i möjligaste mån involvera den placerades nätverk. Det kan innebära allt från att skapa möjligheter till umgängen som gör att till exempel föräldrar känner sig delaktiga i sina barns liv, till intensivt terapiarbete.

Certifierade enligt RFF

Humanas familjehemsvård för barn och unga är certifierad enligt RFFs kvalitetskriterier:

 • Ledningsprocesser – ekonomisk säkerhet, ledning och styrning
 • Kärnprocesser – god kvalitet och säkerhet för verksamheten och familjehemmen
 • Stödprocesser – god kompetens

Kontakta oss

  1. Jour-, familjehems- och öppenvård 0250-717 87
  2. Helén Lagerblad Familjehemskonsulent
   Erika Tysk Familjehemskonsulent
   Katarina Frisk Familjehemskonsulent
  3. Federico Luna Regionchef Norr
  1. Jour- och familjehemsvård Första numret 8-17 vardagar, andra numret efter 17 och helger. 010-456 47 00
   Öppenvård 046-540 31 00
  2. Renata Caisander Familjehemskonsulent
   Åsa Jarl Familjehemskonsulent
  3. Marie Brännén Regionchef Sydväst
  1. Jour-, familjehems- och öppenvård 0250-717 87
  2. Helén Lagerblad Familjehemskonsulent
   Erika Tysk Familjehemskonsulent
   Helena Dahlström Familjehemskonsulent
   Katarina Frisk Familjehemskonsulent
  3. Federico Luna Regionchef Norr
  1. Jour- och familjehemsvård 031-797 26 25
   Öppenvård 031-757 93 53
  2. Carina Geraghty Familjehemskonsulent
   Jessica Elofsson Familjehemskonsulent
   Linda Nordengren Familjehemskonsulent
   Marie Björling Familjehemskonsulent
   Minna Svahn Familjehemskonsulent
   Louice Henriksson Familjehemskonsulent (Borås)
   Pilar Rodriguez Familjehemskonsulent (Borås)
   Vibeke Stangeland Familjehemskonsulent
   Fanny Thorén Familjehemskonsulent
   Carolina Hagström Familjehemskonsulent 0709 - 57 22 03
  3. Marie Brännén Regionchef Sydväst
  1. Jour- och familjehemsvård Första numret 8-17 vardagar, andra numret efter 17 och helger. 010-456 47 00
   Öppenvård 046-540 31 00
  2. Renata Caisander Familjehemskonsulent
   Åsa Jarl Familjehemskonsulent
  3. Marie Brännén Regionchef Sydväst
  1. Jour- och familjehemsvård Första numret är till enheten, andra numret är vårt beredskapsnummer. 010-410 19 30
  2. Elisabet Klingberg Rygg Familjehemskonsulent
  3. Federico Luna Regionchef Norr
  1. Jour- och familjehemsvård Första numret 8-17 vardagar, andra numret efter 17 och helger. 036-30 30 99
  2. Mattias Kånåhols Enhetschef
   Johannes Einemo Familjehemskonsulent
   Ewa Axelsson Familjebehandlare
  3. Mattias Kånåhols Enhetschef
   Viktoria Arvidsson Ungdomsbehandlare
  4. Marie Brännén Regionchef Sydväst
  1. Lars Sköld Familjehemskonsulent
   Lena Henriksson Familjehemskonsulent
   Lotta Petersson Familjehemskonsulent
  1. Jour- och familjehemsvård Första numret 8-17 vardagar, andra numret efter 17 och helger. 046-888 49 90
   Öppenvård 046-540 31 00
  2. Hasiba Zejnic Familjehemskonsulent
   Mariana Wendel Familjehemskonsulent
   Regina Nilsson Familjehemskonsulent
  3. Marie Brännén Regionchef Sydväst
  1. Jour- och familjehemsvård Första numret 8-17 vardagar, andra numret efter 17 och helger. 010-456 47 00
   Öppenvård 046-540 31 00
  2. Renata Caisander Familjehemskonsulent
   Åsa Jarl Familjehemskonsulent
  3. Marie Brännén Regionchef Sydväst
  1. Jour- och familjehemsvård Första numret 8-17 vardagar, andra numret efter 17 och helger. 013-327 24 10
   Öppenvård 013-327 24 10
  2. AnnMarie Carlman Familjehemskonsulent
   Sara Rydberg Familjehemskonsulent
   Lisa Skutin Familjehemskonsulent
   Sara Jemsö Familjehemskonsulent
   Anna Ivarsson Familjehemskonsulent 0707-478392
  3. Mathias Grönkvist Söderlind Behandlare
   Emelie Davidsson Behandlingsfamiljskonsulent 072-74 555 75
  1. Jour- och familjehemsvård Första numret 8-17 vardagar, andra numret efter 17 och helger. 046-888 49 90
   Öppenvård 046-540 31 00
  2. Britta-Stina Eisenberg Familjehemskonsulent
   Caroline Nilsson Familjehemskonsulent
   Lina Wigsten Familjehemskonsulent
   Susanne Feldhoff Familjehemskonsulent
   Marie Reslow Familjehemskonsulent 072-061 98 34
   Daniel Hall Samordnare TFCO
   Anneli Andersson Behandlingsfamiljskonsulent
   Eva-Lotte Frost Ottosson Behandlare TFCO
   Nellie Krabbe Behandlare TFCO 076-127 44 11
  3. Marie Brännén Regionchef Sydväst
  1. Jour-, familjehems- och öppenvård 0250-717 87
  2. Helén Lagerblad Familjehemskonsulent
   Erika Tysk Familjehemskonsulent
   Katarina Frisk Familjehemskonsulent
  3. Federico Luna Regionchef Norr
  1. Jour- och familjehemsvård Första numret 8-17 vardagar, andra numret efter 17 och helger. 0470-32 20 40
  2. Anna Ovesson Familjehemskonsulent
   Gitte Lind Familjehemskonsulent
   Marie-Louise Johansson Familjehemskonsulent
   Maria Blomberg Familjehemskonsulent
  3. Marie Brännén Regionchef Sydväst
  1. Jour- och familjehemsvård Dygnet runt 090-349 36 70
  2. Carina Söderström Enhetschef
  3. Federico Luna Regionchef Norr
  1. Jour- och familjehemsvård 0500-88 02 70
   Öppenvård
  2. Mariann Walkeapää Enhetschef
   Carolina Danelius Familjehemskonsulent
   Elin Eriksson Familjehemskonsulent
   Ida Emstedt Familjehemskonsulent
   Maria Dahlberg Familjehemskonsulent
   Minna Ollila Familjehemskonsulent
   Rickard Stenström Familjehemskonsulent
   Sanna Andersson Familjehemskonsulent
   Tommy Stenwall Familjehemskonsulent
  3. Marie Brännén Regionchef Sydväst
  1. Jour- och förfrågningsnummer 08-731 20 00
   Öppenvård 08-122 057 62
  2. Jour- och förfrågningsnummer 08-731 20 00
   Shaho Porgord Familjehemskonsulent
   Gisela Sabel Familjehemskonsulent
  1. Jour- och familjehemsvård Dygnet runt 090-349 36 70
  2. Carina Söderström Enhetschef
  3. Federico Luna Regionchef Norr
  1. Jour- och familjehemsvård Dygnet runt 090-349 36 70
  2. Barbro Sörman Familjehemskonsulent
   Linnea Gideonsson Familjehemskonsulent
   Maria Isaksson Familjehemskonsulent
   Maria Lindén Familjehemskonsulent
   Marina Layton Familjehemskonsulent
   Susanne Norén Familjehemskonsulent
  3. Carina Söderström Enhetschef
  4. Federico Luna Regionchef Norr
  1. Jour- och familjehemsvård Första numret är dagtid, andra numret är vårt beredskapsnummer. 010-410 19 30
   Öppenvård 018-10 01 99
  2. Petra Nilsson samordnare/ungdomsbehandlare 072-711 19 90
   Petter Österberg Familjebehandlare 073-659 12 82
   Calle Rönnbäck Samordnare/ungdomsbehandlare
  3. Federico Luna Regionchef Norr
  1. Jour- och familjehemsvård Första numret är dagtid, andra numret är vårt beredskapsnummer. 021-12 24 00
   Öppenvård Första numret är dagtid, andra numret är vårt beredskapsnummer 070-678 57 67
  2. Helén Lagerblad Familjehemskonsulent
   Anette Berg Familjehemskonsulent
   Annica Råback Familjehemskonsulent
   Britt Smevold Familjehemskonsulent
  3. Margaretha Johansson Familjebehandlare/samordnare
   Therese Blomqvist Ungdomsbehandlare
   Niklas Sporr Samordnare/ungdomsbehandlare 072-243 01 14
  4. Federico Luna Regionchef Norr
  1. Jour- och familjehemsvård Första numret 8-17 vardagar, andra numret efter 17 och helger. 0470-32 20 40
   Öppenvård 0470-32 20 40
  2. Anna Ovesson Familjehemskonsulent
   Gitte Lind Familjehemskonsulent
   Maria Blomberg Familjehemskonsulent
   Marie-Louise Johansson Familjehemskonsulent
  3. Marie Brännén Regionchef Sydväst
  1. Jour-, familjehems- och öppenvård Första numret avser dagtid, andra numret övrig tid 019-277 13 10
  2. Ulrika Gunnarson Berglund  Enhetschef
   Anna-Lena Johnsson Familjehemskonsulent
   Lina Richardsson Familjehemskonsulent
   Maisa Avdicausevic Familjehemskonsulent
  3. Anna-Lena Johnsson Familjehemskonsulent
  1. Jour- och familjehemsvård Dygnet runt 090-349 36 70
  2. Carina Söderström Enhetschef
  3. Federico Luna Regionchef Norr
  1. Jour- och familjehemsvård Dygnet runt 090-349 36 70
  2. Carina Söderström Enhetschef
  3. Federico Luna Regionchef Norr

Utredning, utbildning och handledning

Vi har utvecklat en utredningsmodell som bygger på Socialstyrelsens initialbedömning BRA-fam och Nya Kälvestens intervjumodell. Då familjerna är godkända så genomgår de en grundutbildning som nu är anpassad till den grundutbildning som Socialstyrelsen har utvecklat - "Ett hem att växa i".

Vi har en anknytningsbaserad fortbildning för familjehem som heter Connect. Modellen kommer från Kanada, där den ursprungligen utvecklades som ett föräldrastödsprogram men nu även finns anpassad för familjehem.

Våra familjehem får löpande handledning samt kontinuerlig fortbildning inom olika områden, till exempel anknytningsteori, neuropsykiatriska funktionshinder, missbruk mm.