Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Hitta ditt närmaste kontor. Kontaktuppgifter till våra medarbetare inom familjehem och öppenvård.

Humana Individ & Familj har jourhem, familjehem och öppenvård över hela Sverige.

Våra familjehem är konsulentstödda. Vår öppenvård syftar till att erbjuda barn och ungdomar skräddarsydda lösningar i hemmet. Samt i jour- och familjehem och på HVB såväl som i egna träningslägenheter.

Söker du placering? Ring 0771-11 33 11 eller skicka en förfrågan

Skräddarsydda öppenvårdslösningar

Vi erbjuder olika former av öppenvårdsbehandlingar med allt från interventioner på individnivå till familj och nätverk. Genom att involvera familj, skola, familjehem, fritid och andra viktiga nätverk ökar vi möjligheterna till hållbara förändringar.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med familjer där barn och ungdomar hamnat i negativa mönster. Där olika symtom och funktionshinder såsom normbrytande beteende, skol-, drog- och neuropsykiatriska svårigheter riskerar att splittra familjer och leda till att barn och ungdomar placeras på institution.

Våra behandlare är utbildade socionomer eller motsvarande. Flera är steg 1- och steg 2-utbildade, det vill säga legitimerade psykoterapeuter med olika inriktningar, till exempel familjeinriktning, KBT och/eller har andra adekvata vidareutbildningar. Vi erbjuder i första hand metoder som i forskning och utvärdering visat sig ge positiva effekter, till exempel TFCO (före detta MTFC), Marte Meo, IHF och FFT. Våra insatser kan anpassas till en målgrupp med neuropsykiatriska funktionshinder.

Vi kan även erbjuda utredningar och kartläggningar.

Konsulentstödda jour- och familjehem

Många av de barn och ungdomar vi tar emot kommer från familjer med komplexa svårigheter och behov. Vi lägger därför stor vikt vid att utreda och utbilda våra jour- och familjehem, som utgör basen och den viktigaste komponenten i omsorgen om de placerade.

En viktig del i vårt arbete är att se till den enskildes behov för att så väl som möjligt matcha mot lämpligt jour- eller familjehem. Våra familjer har olika bakgrund när det gäller både utbildning och yrken. Vi har familjer med särskild kompetens, kulturellt och språklig för att ta emot ensamkommande. Vi har även personal och familjehem med kompetens att hantera ärenden där det förekommer hedersrelaterat våld.

Alla våra familjehemskonsulenter tillhör ett specifikt kontor men bor med geografisk spridning så att vi alltid finns nära våra jour- och familjehem. Vi samarbetar idag med fler än 800 familjehem över hela Sverige.

Nätverk gör skillnad

För att ge bästa förutsättningar för en välfungerande placering är det viktigt att i möjligaste mån involvera den placerades nätverk. Det kan innebära allt från att skapa möjligheter till umgängen som gör att till exempel föräldrar känner sig delaktiga i sina barns liv, till intensivt terapiarbete.

Kontakta oss

  1. Jour-, familjehems- och öppenvård 0250-717 87
  2. Erika Tysk Familjehemskonsulent
   Katarina Frisk Familjehemskonsulent
   Erika Tysk Familjehemskonsulent
   Elisabet Klingberg Rygg Familjehemskonsulent
   Britt Smevold Familjehemskonsulent
   Maria Pahlén Familjehemskonsulent
   Ladan Ekman Familjehemskonsulent
   Anna Sandberg Familjehemskonsulent
  3. Federico Luna Regionchef Norr
  1. Jour- och familjehemsvård 046-888 4990
   Öppenvård 046-540 31 00
  2. Arthur Gologan, Enhetschef
   Arthur Gologan Enhetschef Jour- och familjehemsvård
   Maria Blomberg Familjehemskonsulent
   Åsa Jarl Familjehemskonsulent
   Gitte Lind Familjehemskonsulent
   Anna Ovesson Familjehemskonsulent
   Harriet Stebner Familjehemskonsulent
   Hasiba Zejnic Familjehemskonsulent
  3. Arthur Gologan, Enhetschef
   Arthur Gologan Enhetschef Jour- och familjehemsvård
  1. Jour- och familjehemsvård 031-797 26 25
   Öppenvård 031-757 93 53
  2. Jennica Johansson Setterborg Enhetschef Familjehemsvård
   Anders Bengtsson Familjehemskonsulent
   Jessica Elofsson Familjehemskonsulent
   Lina Carlstedt Familjehemskonsulent
   Linda Nordengren Familjehemskonsulent
   Linda Ljungberg Familjehemskonsulent
   Marie Björling Familjehemskonsulent
   Maria Nyberg Familjehemskonsulent
  3. Karolin Dahlén Familjeterapeut
   Petra Sennelöv Familjeterapeut
  4. Jennica Johansson Setterborg Enhetschef Familjehemsvård
  1. Jour- och familjehemsvård 046-888 4990
   Öppenvård 046-540 31 00
  2. Arthur Gologan, Enhetschef
   Arthur Gologan Enhetschef Jour- och familjehemsvård
   Maria Blomberg Familjehemskonsulent
   Åsa Jarl Familjehemskonsulent
   Gitte Lind Familjehemskonsulent
   Anna Ovesson Familjehemskonsulent
   Harriet Stebner Familjehemskonsulent
   Hasiba Zejnic Familjehemskonsulent
  3. Kajsa Ullman, Divisionschef Familjehem och öppenvård
   Kajsa Ullman Divisionschef Familjehem och öppenvård 072-700 20 80
  1. Jour- och familjehemsvård 018-410 84 64
  2. Elisabet Klingberg Rygg Familjehemskonsulent
   Katarina Frisk Familjehemskonsulent
   Erika Tysk Familjehemskonsulent
   Anna Sandberg Familjehemskonsulent
   Maria Pahlén Familjehemskonsulent
   Britt Smevold Familjehemskonsulent
   Ladan Ekman Familjehemskonsulent
  3. Federico Luna Regionchef Norr
  1. Jonas Laouini – Grevnerts Enhetschef
  2. Lena Henriksson Familjehemskonsulent
   Lotta Petersson Familjehemskonsulent
   Jenny Sundin Familjehemskonsulent
  1. Jour- och familjehemsvård 046-888 49 90
   Öppenvård 046-540 31 00
  2. Arthur Gologan, Enhetschef
   Arthur Gologan Enhetschef Jour- och familjehemsvård
   Maria Blomberg Familjehemskonsulent
   Åsa Jarl Familjehemskonsulent
   Gitte Lind Familjehemskonsulent
   Anna Ovesson Familjehemskonsulent
   Harriet Stebner Familjehemskonsulent
   Hasiba Zejnic Familjehemskonsulent
  3. Carina Jaredal Enhetschef Öppenvård IHF och Off.Clinic 046-540 66 15
  4. Carina Jaredal Enhetschef Öppenvård IHF och Off.Clinic 046-540 66 15
   Arthur Gologan, Enhetschef
   Arthur Gologan Enhetschef Jour- och familjehemsvård
  1. Jour- och familjehemsvård 046-888 4990
   Öppenvård 046-540 31 00
  2. Arthur Gologan, Enhetschef
   Arthur Gologan Enhetschef Jour- och familjehemsvård
   Maria Blomberg Familjehemskonsulent
   Åsa Jarl Familjehemskonsulent
   Gitte Lind Familjehemskonsulent
   Anna Ovesson Familjehemskonsulent
   Harriet Stebner Familjehemskonsulent
   Hasiba Zejnic Familjehemskonsulent
  3. Kajsa Ullman, Divisionschef Familjehem och öppenvård
   Kajsa Ullman Divisionschef Familjehem och öppenvård 072-700 20 80
  1. Jour- och familjehemsvård Första numret 8-17 vardagar, andra numret efter 17 och helger. 013-327 24 10
   Öppenvård 013-327 24 10
  2. Emil Lundborg Familjehemskonsulent
   AnnMarie Carlman Familjehemskonsulent
   Sara Rydberg Familjehemskonsulent
   Lisa Skutin Familjehemskonsulent
   Anna Ivarsson Familjehemskonsulent 0707-478392
  3. Emelie Davidsson Behandlingsfamiljskonsulent 072-74 555 75
  1. Jour- och familjehemsvård 046-888 49 90
   Öppenvård 046-540 31 00
  2. Louise Cederholm Enhetschef Familjehem och Öppenvård TFCO
   Britta-Stina Eisenberg Familjehemskonsulent
   Caroline Nilsson Familjehemskonsulent
   Susanne Feldhoff Familjehemskonsulent
  3. Carina Jaredal Enhetschef Öppenvård IHF och Off.Clinic 046-540 66 15
   Linnea Sonander Ungdomsbehandlare
   Tara Mahfoudh Ungdomsbehandlare
   Viktoria Nilsson Ungdomsbehandlare 072-141 39 03
  4. Louise Cederholm Enhetschef Familjehem och Öppenvård TFCO
   Anneli Andersson Behandlingsfamiljskonsulent
   Henrik Möndell Behandlingsfamiljskonsulent
   Marcus Johnsson Ungdomsbehandlare
   Pia Hörman Familjebehandlare
  5. Carina Jaredal Enhetschef Öppenvård IHF och Off.Clinic 046-540 66 15
  6. Carina Jaredal Enhetschef Öppenvård IHF och Off.Clinic 046-540 66 15
   Louise Cederholm Enhetschef Familjehem och Öppenvård TFCO
  1. Jour-, familjehems- och öppenvård 0250-717 87
  2. Erika Tysk Familjehemskonsulent
   Katarina Frisk Familjehemskonsulent
   Elisabet Klingberg Rygg Familjehemskonsulent
   Britt Smevold Familjehemskonsulent
   Maria Pahlén Familjehemskonsulent
   Ladan Ekman Familjehemskonsulent
   Anna Sandberg Familjehemskonsulent
  3. Federico Luna Regionchef Norr
  1. Jour- och familjehemsvård 0470-32 20 40
  2. Arthur Gologan, Enhetschef
   Arthur Gologan Enhetschef Jour- och familjehemsvård
   Maria Blomberg Familjehemskonsulent
   Åsa Jarl Familjehemskonsulent
   Gitte Lind Familjehemskonsulent
   Anna Ovesson Familjehemskonsulent
   Harriet Stebner Familjehemskonsulent
   Hasiba Zejnic Familjehemskonsulent
  3. Arthur Gologan, Enhetschef
   Arthur Gologan Enhetschef Jour- och familjehemsvård
  1. Jour- och familjehemsvård Dygnet runt 090-349 36 70
  2. Carina Söderström Enhetschef
  3. Federico Luna Regionchef Norr
  1. Jour- och familjehemsvård 0500-88 02 70
   Öppenvård
  2. Mariann Walkeapää Enhetschef
   Sanna Andersson Familjehemskonsulent
   Ewa Axelsson Familjehemskonsulent
   Maria Dahlberg Familjehemskonsulent
   Carolina Danelius Familjehemskonsulent
   Ida Emstedt Familjehemskonsulent
   Elin Eriksson Familjehemskonsulent
   Mattias Kånåhols Familjehemskonsulent
   Lotta Olsen-Liljegren Familjehemskonsulent
   Tommy Stenwall Familjehemskonsulent
  3. Karin Törnqvist Lind Enhetschef
  4. Mariann Walkeapää Enhetschef
  1. Jour- och familjehemsvård Dygnet runt 090-349 36 70
  2. Carina Söderström Enhetschef
  3. Federico Luna Regionchef Norr
  1. Jour- och familjehemsvård Dygnet runt 090-349 36 70
  2. Linnea Gideonsson Familjehemskonsulent
   Maria Isaksson Familjehemskonsulent
   Maria Lindén Familjehemskonsulent
   Marina Layton Familjehemskonsulent
  3. Carina Söderström Enhetschef
  4. Federico Luna Regionchef Norr
  1. Jour- och familjehemsvård 018-410 84 64
   Öppenvård 018-10 01 99
  2. Katarina Frisk Familjehemskonsulent
   Britt Smevold Familjehemskonsulent
   Elisabet Klingberg Rygg Familjehemskonsulent
   Erika Tysk Familjehemskonsulent
   Anna Sandberg Familjehemskonsulent
   Maria Pahlén Familjehemskonsulent
   Ladan Ekman Familjehemskonsulent
  3. Margaretha Johansson Familjebehandlare/samordnare
   Petra Nilsson samordnare/ungdomsbehandlare 072-711 19 90
   Petter Österberg Familjebehandlare 073-659 12 82
   Therese Blomqvist Ungdomsbehandlare
  1. Jour- och familjehemsvård 018-410 84 64
   Öppenvård 018-10 01 99
  2. Erika Tysk Familjehemskonsulent
   Katarina Frisk Familjehemskonsulent
   Elisabet Klingberg Rygg Familjehemskonsulent
   Anna Sandberg Familjehemskonsulent
   Maria Pahlén Familjehemskonsulent
   Ladan Ekman Familjehemskonsulent
   Britt Smevold Familjehemskonsulent
  3. Margaretha Johansson Familjebehandlare/samordnare
   Petra Nilsson samordnare/ungdomsbehandlare 072-711 19 90
   Petter Österberg Familjebehandlare 073-659 12 82
   Therese Blomqvist Ungdomsbehandlare
  1. Jour- och familjehemsvård 0470-32 20 40
   Öppenvård 0470-32 20 40
  2. Arthur Gologan Enhetschef Jour- och familjehemsvård
   Maria Blomberg Familjehemskonsulent
   Åsa Jarl Familjehemskonsulent
   Gitte Lind Familjehemskonsulent
   Anna Ovesson Familjehemskonsulent
   Harriet Stebner Familjehemskonsulent
   Hasiba Zejnic Familjehemskonsulent
  3. Carina Jaredal Enhetschef Öppenvård IHF och Off.Clinic 046-540 66 15
   Charlotte Christensson Behandlare
  4. Carina Jaredal Enhetschef Öppenvård IHF och Off.Clinic 046-540 66 15
   Arthur Gologan, Enhetschef
   Arthur Gologan Enhetschef Jour- och familjehemsvård
  1. Jour-, familjehems- och öppenvård Första numret avser dagtid, andra numret övrig tid 019-277 13 10
   Jonas Laouini – Grevnerts Enhetschef
  2. Jonas Laouini – Grevnerts Enhetschef
   Lina Richardsson Familjehemskonsulent
   Maisa Avdicausevic Familjehemskonsulent
  3. Jonas Laouini – Grevnerts Enhetschef
   Anna-Lena Johnsson Familjebehandlare
  1. Jour- och familjehemsvård Dygnet runt 090-349 36 70
  2. Carina Söderström Enhetschef
  3. Federico Luna Regionchef Norr
  1. Jour- och familjehemsvård Dygnet runt 090-349 36 70
  2. Carina Söderström Enhetschef
  3. Federico Luna Regionchef Norr

Utredning, utbildning och handledning

Vi har utvecklat en utredningsmodell som bygger på Socialstyrelsens initialbedömning BRA-fam och Nya Kälvestens intervjumodell. Då familjerna är godkända så genomgår de en grundutbildning som nu är anpassad till den grundutbildning som Socialstyrelsen har utvecklat - "Ett hem att växa i".

Vi har en anknytningsbaserad fortbildning för familjehem som heter Connect. Modellen kommer från Kanada, där den ursprungligen utvecklades som ett föräldrastödsprogram men nu även finns anpassad för familjehem.

Våra familjehem får löpande handledning samt kontinuerlig fortbildning inom olika områden, till exempel anknytningsteori, neuropsykiatriska funktionshinder, missbruk mm.