1. Du är här: Familjehem och öppenvård

Certifierad familjehemsvård

Tillbaka till barn och unga

Humana Individ & Familj har jourhem, familjehem och öppenvård över hela Sverige.

Våra familjehem är konsulentstödda och vår öppenvård syftar till att erbjuda barn och ungdomar skräddarsydda lösningar i hemmet, i jour- och familjehem och på HVB såväl som i egna träningslägenheter.

Skräddarsydda öppenvårdslösningar

Vi erbjuder olika former av öppenvårdsbehandlingar med allt från interventioner på individnivå till familj och nätverk. Genom att involvera familj, skola, familjehem, fritid och andra viktiga nätverk ökar vi möjligheterna till hållbara förändringar.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med familjer där barn och ungdomar hamnat i negativa mönster, och där olika symtom och funktionshinder såsom normbrytande beteende, skol-, drog- och neuropsykiatriska svårigheter riskerar att splittra familjer och leda till att barn och ungdomar placeras på institution.

Våra behandlare är utbildade socionomer eller motsvarande. Flera är steg 1- och steg 2-utbildade, dvs. leg psykoterapeuter med olika inriktningar, tex familjeinriktning, KBT och/eller har andra adekvata vidareutbildningar. Vi erbjuder i första hand metoder som i forskning och utvärdering visat sig ge positiva effekter till exempel TFCO (f.d. MTFC), Marte Meo, IHF och FFT. Våra insatser kan anpassas till en målgrupp med neuropsykiatriska funktionshinder.

Vi kan även erbjuda utredningar och kartläggningar.

Konsulentstödda jour- och familjehem

Många av de barn och ungdomar vi tar emot kommer från familjer med komplexa svårigheter och behov. Vi lägger därför stor vikt vid att utreda och utbilda våra jour- och familjehem som utgör basen, och den viktigaste komponenten, i omsorgen om de placerade.

En viktig del i vårt arbete är att se till den enskildes behov för att så väl som möjligt matcha mot lämpligt jour- eller familjehem. Våra familjer har olika bakgrund när det gäller både utbildning och yrken, och vi har familjer med särskild kompetens, kulturellt och språkligt, att ta emot ensamkommande och vi har även personal och familjehem med kompetens att hantera ärenden där det förekommer hedersrelaterat våld.

Alla våra familjehemskonsulenter tillhör ett specifikt kontor men bor med geografisk spridning så att vi alltid finns nära våra jour- och familjehem. Vi samarbetar idag med fler än 800 familjehem över hela Sverige.

Nätverk gör skillnad

För att ge bästa förutsättningar för en välfungerande placering är det viktigt att i möjligaste mån involvera den placerades nätverk. Det kan innebära allt från att skapa möjligheter till umgängen, som gör att t.ex. föräldrar känner sig delaktiga i sina barns liv, till intensivt terapiarbete.

Certifierade enligt RFF

Humanas familjehemsvård för barn och unga är certifierad enligt RFFs kvalitetskriterier:

 • Ledningsprocesser – ekonomisk säkerhet, ledning och styrning
 • Kärnprocesser – god kvalitet och säkerhet för verksamheten och familjehemmen
 • Stödprocesser – god kompetens

Kontakta oss

  1. Jour-, familjehems- och öppenvård 0250-717 87
  2. Erika Tysk Familjehemskonsulent
   Helena Dahlström Familjehemskonsulent
   Katarina Frisk Familjehemskonsulent
  3. Federico Luna Regionchef Norr
  1. Jour- och familjehemsvård Första numret 8-17 vardagar, andra numret efter 17 och helger. 010-456 47 00
   Öppenvård 046-540 31 00
  2. Renata Caisander Familjehemskonsulent
   Åsa Jarl Familjehemskonsulent
  3. Marie Brännén Regionchef Syd
  1. Jour-, familjehems- och öppenvård 0250-717 87
  2. Erika Tysk Familjehemskonsulent
   Helena Dahlström Familjehemskonsulent
   Katarina Frisk Familjehemskonsulent
  3. Federico Luna Regionchef Norr
  1. Jour- och familjehemsvård 031-797 26 25
   Öppenvård 031-757 93 53
  2. Carina Geraghty Familjehemskonsulent
   Angelica Brohall Familjehemskonsulent
   Jessica Elofsson Familjehemskonsulent
   Linda Nordengren Familjehemskonsulent
   Marie Björling Familjehemskonsulent
   Minna Svahn Familjehemskonsulent
   Louice Henriksson Familjehemskonsulent (Borås)
   Pilar Rodriguez Familjehemskonsulent (Borås)
   Vibeke Stangeland Familjehemskonsulent
  1. Jour- och familjehemsvård Första numret 8-17 vardagar, andra numret efter 17 och helger. 010-456 47 00
   Öppenvård 046-540 31 00
  2. Renata Caisander Familjehemskonsulent
   Åsa Jarl Familjehemskonsulent
  3. Marie Brännén Regionchef Syd
  1. Jour- och familjehemsvård Första numret är till enheten, andra numret är vårt beredskapsnummer. 010-410 19 30
  2. Elisabet Klingberg Rygg Familjehemskonsulent
   Helena Fock Familjehemskonsulent
  3. Federico Luna Regionchef Norr
  1. Jour- och familjehemsvård Första numret 8-17 vardagar, andra numret efter 17 och helger. 036-30 30 99
  2. Mattias Kånåhols Enhetschef
   Annelie Eriksson Familjehemskonsulent
   Carina Tangen Familjehemskonsulent
   Johannes Einemo Familjehemskonsulent
  3. Mattias Kånåhols Enhetschef
   Miriam Tjärnén Familjebehandlare
   Viktoria Häll Ungdomsbehandlare
  4. Marie Brännén Regionchef Syd
  1. Jour- och familjehemsvård 054-10 08 90
  2. Jenny Sundin Familjehemskonsulent
   Lena Henriksson Familjehemskonsulent
   Lotta Petersson Familjehemskonsulent
   Therese Ingels Familjehemskonsulent
  1. Jour- och familjehemsvård Första numret 8-17 vardagar, andra numret efter 17 och helger. 046-888 49 90
   Öppenvård 046-540 31 00
  2. Hasiba Zejnic Familjehemskonsulent
   Mariana Wendel Familjehemskonsulent
   Regina Nilsson Familjehemskonsulent
  3. Marie Brännén Regionchef Syd
  1. Jour- och familjehemsvård Första numret 8-17 vardagar, andra numret efter 17 och helger. 010-456 47 00
   Öppenvård 046-540 31 00
  2. Renata Caisander Familjehemskonsulent
   Åsa Jarl Familjehemskonsulent
  3. Marie Brännén Regionchef Syd
  1. Jour- och familjehemsvård Första numret 8-17 vardagar, andra numret efter 17 och helger. 013-327 24 10
   Öppenvård 013-327 24 10
  2. AnnMarie Carlman Familjehemskonsulent
   Camilla Lindersson Familjehemskonsulent
   Sara Rydberg Familjehemskonsulent
   Eva-Karin Dahlberg Familjehemsutbildare
   Lisa Skutin Familjehemskonsulent
   Sara Jemsö Familjehemskonsulent (föräldraledig)
  3. Marie Brännén Regionchef Syd
  1. Jour- och familjehemsvård Första numret 8-17 vardagar, andra numret efter 17 och helger. 046-888 49 90
   Öppenvård 046-540 31 00
  2. Britta-Stina Eisenberg Familjehemskonsulent
   Caroline Nilsson Familjehemskonsulent
   Lina Wigsten Familjehemskonsulent
   Pernilla Gynnerstedt Familjehemskonsulent
   Susanne Feldhoff Familjehemskonsulent
  3. Marie Brännén Regionchef Syd
  1. Jour-, familjehems- och öppenvård 0250-717 87
  2. Erika Tysk Familjehemskonsulent
   Helena Dahlström Familjehemskonsulent
   Katarina Frisk Familjehemskonsulent
  3. Federico Luna Regionchef Norr
  1. Jour- och familjehemsvård Första numret 8-17 vardagar, andra numret efter 17 och helger. 0470-32 20 40
  2. Anna Ovesson Familjehemskonsulent
   Gitte Lind Familjehemskonsulent
   Marie-Louise Johansson Familjehemskonsulent
   Maria Blomberg Familjehemskonsulent
  3. Marie Brännén Regionchef Syd
  1. Jour- och familjehemsvård Dygnet runt 090-349 36 70
  2. Carina Söderström Enhetschef
  3. Federico Luna Regionchef Norr
  1. Jour- och familjehemsvård 0500-88 02 70
   Öppenvård
  2. Mariann Walkeapää Enhetschef
   Carolina Danelius Familjehemskonsulent
   Elin Eriksson Familjehemskonsulent
   Ida Emstedt Familjehemskonsulent
   Maria Dahlberg Familjehemskonsulent
   Minna Ollila Familjehemskonsulent
   Rickard Stenström Familjehemskonsulent
   Sanna Andersson Familjehemskonsulent
   Tommy Stenwall Familjehemskonsulent
  3. Karin Törnqvist Enhetschef (tjänstledig)
   Linnea Fransson-Liljegren Behandlare
   Lotta Olsen-Liljegren Behandlare
  1. Jour- och familjehemsvård 08-731 20 00
   Familjehemsvård, inriktning ensamkommande 020-22 49 55
   Öppenvård 08-122 057 62
  2. Catharina Grahn Familjehemskonsulent
   Gisela Sabel Familjehemskonsulent
   Shaho Porgord Familjehemskonsulent
   Andreas Möller Familjehemskonsulent
  1. Jour- och familjehemsvård Dygnet runt 090-349 36 70
  2. Carina Söderström Enhetschef
  3. Federico Luna Regionchef Norr
  1. Jour- och familjehemsvård Dygnet runt 090-349 36 70
  2. Barbro Sörman Familjehemskonsulent
   Linnea Gideonsson Familjehemskonsulent
   Maria Isaksson Familjehemskonsulent
   Maria Lindén Familjehemskonsulent
   Marina Layton Familjehemskonsulent
   Susanne Norén Familjehemskonsulent
  3. Carina Söderström Enhetschef
  4. Federico Luna Regionchef Norr
  1. Jour- och familjehemsvård Första numret är dagtid, andra numret är vårt beredskapsnummer. 010-410 19 30
   Öppenvård 018-10 01 99
  2. Federico Luna Regionchef Norr
  1. Jour- och familjehemsvård Första numret är dagtid, andra numret är vårt beredskapsnummer. 021-12 24 00
   Öppenvård Första numret är dagtid, andra numret är vårt beredskapsnummer 070-678 57 67
  2. Anette Berg Familjehemskonsulent
   Annica Råback Familjehemskonsulent
   Britt Smevold Familjehemskonsulent
  3. Federico Luna Regionchef Norr
  1. Jour- och familjehemsvård Första numret 8-17 vardagar, andra numret efter 17 och helger. 0470-32 20 40
   Öppenvård 0470-32 20 40
  2. Anna Ovesson Familjehemskonsulent
   Gitte Lind Familjehemskonsulent
   Maria Blomberg Familjehemskonsulent
   Marie-Louise Johansson Familjehemskonsulent
  3. Marie Brännén Regionchef Syd
  1. Jour-, familjehems- och öppenvård Första numret avser dagtid, andra numret övrig tid 019-277 13 10
  2. Ulrika Gunnarson Berglund  Enhetschef
   Anna-Lena Johnsson Familjehemskonsulent
   Frida Ehn Persson Familjehemskonsulent
   Lina Richardsson Familjehemskonsulent
   Maisa Avdicausevic Familjehemskonsulent
   Maria Steiner Familjehemskonsulent
   Sofia Johnnerfelt Familjehemskonsulent
  1. Jour- och familjehemsvård Dygnet runt 090-349 36 70
  2. Carina Söderström Enhetschef
  3. Federico Luna Regionchef Norr
  1. Jour- och familjehemsvård Dygnet runt 090-349 36 70
  2. Carina Söderström Enhetschef
  3. Federico Luna Regionchef Norr

Utredning, utbildning och handledning

Vi har utvecklat en utredningsmodell som bygger på Socialstyrelsens initialbedömning BRA-fam och Nya Kälvestens intervjumodell. Då familjerna är godkända så genomgår de en grundutbildning, som hösten 2014 anpassades till den grundutbildning som Socialstyrelsen har utvecklat - "Ett hem att växa i".

Vi har en anknytningsbaserad fortbildning för familjehem som heter Connect. Modellen kommer från Kanada, där den ursprungligen utvecklades som ett föräldrastödsprogram men nu även finns anpassad för familjehem.

Våra familjehem får löpande handledning samt kontinuerlig fortbildning inom olika områden, till exempel anknytningsteori, neuropsykiatriska funktionshinder, missbruk mm.

RFF-certifierade

Certifierade enligt RFF

Humanas familjehemsvård för barn och unga är certifierad enligt RFFs kvalitetskriterier:

 • Ledningsprocesser – ekonomisk säkerhet, ledning och styrning
 • Kärnprocesser – god kvalitet och säkerhet för verksamheten och familjehemmen
 • Stödprocesser – god kompetens

Söker du placering? Ring 0771-11 33 11 eller skicka en förfrågan