I norra Stockholm erbjuder vi förskola, särskola och korttidsverksamhet för barn med flerfunktionsnedsättning genom Habiliteket. Just nu har vi lediga platser.

Flerfunktions- nedsättning

Habiliteket har en bred och unik kompetens av att ta emot barn med flerfunktionsnedsättning. Vi arbetar utifrån en helhetssyn med en röd tråd som spänner från förskola till skola och korttids. Barnen möter samma personal vilket ger trygghet och kontinuitet. I skolans och förskolans arbetslag finns grundskollärare, förskollärare, barnskötare, arbetsterapeut, sjukgymnast och logoped. De utgör ett väl sammansvetsat arbetslag, med många års erfarenhet av verksamhet för barn med flerfunktionsnedsättning.

Individuell planering

Barnen får individuellt planerad och anpassad träning i lekens form. Vi utgår från individen och ser och bemöter varje barn på dess nivå och arbetar för att vidareutveckla färdigheter och kunskaper. Vi erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter. Det är vår starka övertygelse att det ska vara roligt att träna och lära sig nya saker! Både den inre och yttre miljön är anpassad efter barnens behov. Det gör att Habiliteket är en trygg och stimulerande miljö där barnen får möjlighet att växa och utvecklas.

Lediga platser

Just nu har vi lediga platser inom skolverksamheten på Habiliteket. Vi tar emot barn med flerfunktionsnedsättning. Vi finns i Täby i norra Stockholm.

Kontakta oss