Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Med HVB-verksamhet i västra, södra och norra Sverige, har Baggium en vårdfläta med HVB-hem, öppenvård och eftervård av högsta kvalitet för att ge utsatta barn likartade förutsättningar som barn under mer gynnsamma förhållanden har.

Om Baggium

Vi har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med mottagande samt vård och behandling av ensamkommande barn och unga. Med mer rutin och kunskap har våra behandlingsalternativ utökats. Vår specialitet är migration och trauma. Vi tar emot flickor och pojkar i ålder 12-21 år.

Verksamhetens bredd gör att vi kan vara flexibla i varje enskild placering för att erbjuda bästa vård och behandling. Våra många olika boenden möjliggör individuella lösningar som möter de ungas behov.

Baggiums egen psykologenhet bistår med tjänster vid psykisk ohälsa samt förebygger psykisk ohälsa hos våra placerade barn och ungdomar.

Vi har hela landet som upptagningsområde och tar emot placeringar enligt SoL och LVU.

Behandlingsinnehåll

Alla placerade ungdomar kan initialt få en psykologbedömning som görs i enlighet med BBIC. Behandlingen vilar på en psykodynamisk grund där vi arbetar utifrån objektrelationsteorin samt anknytningsteorin. Genom att bli medveten om sin egen historia och få möjligheter att känslomässigt komma i kontakt med den går det att göra sig av med gamla invanda mönster och reaktionssätt.

Våra metoder utgår ofta från kognitiv beteendeterapi. Vi använder oss av tekniker som går ut på att kartlägga och förändra de tankemönster som har koppling till utåt- eller inåtvänd aggressivitet. Baggium tillhandahåller multimodala interventioner som motverkar flertalet faktorer som bidrar till riskbeteende - träning i sociala färdigheter, impulskontroll, hjälp till bostad och arbete.

Målet är att den unga ska bli en självständig person där stöd och insatser kontinuerligt utvärderas och anpassas för att nå planerade mål.

Det genomförs i nära samarbete med socialtjänst, familj och övrigt nätverk.

Våra enheter

Kontaktinformation

 • Baggium Vård & Behandling AB

  Box 5394
  402 28 Göteborg

  Besöksadress
  Reningsverksgatan 6
  Västra Frölunda

  Öppna karta