1. Du är här: Behandlingshemmet Källtorp

Behandlingshemmet Källtorp

Tillbaka till om oss

Vi har lång erfarenhet av ungdomar med neuropsykiatrisk och psykiatrisk problematik, och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt.

Om Behandlingshemmet Källtorp

All personal är utbildad i förstärkt KBT. Vi har medlevarskap och jobbar utifrån salutogen forskning. Det är viktigt att se det friska och det som fungerar.

Vi identifierar vilka risk- och skyddsfaktorer som finns inom varje livsområde och börjar med att sätta upp realistiska mål tillsammans. Målet i detta skede är att tillsammans utarbeta en arbetsplan med konkreta målsättningar.

Tanken är att genom ett professionellt tänkande analysera och bearbeta de känslor som väcks i arbetet och aktivt deltaga i handledning för att öka samförstånd och kunskap i arbetsgruppen. Vi arbetar med en utåtriktad fritid utifrån vad samhället och föreningslivet har att erbjuda. Vi vill poängtera vikten av samarbete mellan uppdragsgivare-uppdragstagare och det nätverk som finns.

Kontaktinformation

  • Behandlingshemmet Källtorp

    Box 89
    548 22 HOVA

    Telefon: 0506-351 90
    Fax: 0506-353 90