Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Vi välkomnar pojkar i ålder 10-20 år och erbjuder behandlings- och akutplatser samt utsluss. Verksamheten har totalt 26 platser och är belägen på tre mindre geografiskt separerade enheter i Norberg i Västmanland.

Om Davidsbogård

Grunden i vår vård utgår ifrån att alltid arbeta utifrån evidensbaserad vård. I klientarbetet används Kognitivbeteendeterapeutiska (KBT) metoder och verktyg. Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och i enlighet med mål och intentioner i socialtjänstlagen. Mål och delmål utformas i en individuell behandlingsplan/genomförandeplan vid varje placering. Genomförandeplanen utgår från socialtjänstens vårdplan.

Behandlingsinnehåll

Behandlingen är fasindelad och målstyrd med operant inlärningspsykologin som grund. Samtlig personal är införstådda i de placerades individuella målsättningar och metod för att nå dessa.

Metoderna återfinns inom den kognitiva beteendeterapeutiska verktygslådan så som teckenekonomi, beteendekontrakt, modellinlärning, positiv förstärkning, shaping av målbeteenden såsom effektivare färdigheter inom känsloreglering, socialt etc. För att säkerställa att vården bedrivs utifrån antagen teoribildning handleds personal och ledning av en leg psykolog, leg psykoterapeut (KBT). Behandlingsprogram som används är ART, Återfallsprevention, individuell KBT eller DBT.

Kontaktinformation

 • Davidsbogård AB

  Box 88
  738 22 Norberg

  Besök
  Linnévägen 2
  Norberg

  Visa på karta